روش مطالعه دانش آموزان برتر تهران- آزمون 27 اردیبهشت 98

در ادامه نمونه‌های خوب از هدف گذاری و روش مطالعه برترهای تهران در آزمون 30 فروردین که در برگه نظرخواهی نوشته شده است ، را مشاهده کنید.

روش مطالعه دانش آموزان برتر تهران- آزمون 27 اردیبهشت 98

در ادامه نمونه های خوب از هدف گذاری و  روش مطالعه برترهای تهران در آزمون 30 فروردین که در برگه نظرخواهی آزمون 27 اردیبهشت نوشته اند ، را مشاهده کنید.فاطمه تکلو                                    چهارم تجربی                                               میانگین تراز : 6679

درس انتخاب شده  : فیزیک

 • 1-من برای درس فیزیک  ابتدا به روش بازیابی شروع کردم و سوالات علامت دار خودم را حل کردم

 • 2-به جزوه ای که قبلا خودم نوشته بودم مراجعه کردم و دوباره یک بار فرمول ها و نکات را خواندم

 • 3-چند روز بعد دوباره فرمول هارا ازخودم امتحان گرفتم

 • 4-روز بعد یک سری سوالات جامع (مثل آزمون سراسری ریاضی 96) را زدم

 • امروز در این درس جایگاه خود را حفظ می کنم

چند از ده من در این درس در آزمون های گذشته : 7

پیش بینی چنداز ده امروزم : 7کوثر احمدی                                         دوازده  تجربی                                                میانگین تراز : 6576

درس انتخاب شده  :زیست

 • 1-با توجه به جمع بندی بودن این ازمون هفته اول با مرور کارنامه بازیابی شروع کردم بخش سوالات پیشنهادی یکی از بخش هایی است که به طور مرتب از آن استفاده کردم .

 • 2-نکاتی که با مرور سوالات به دست آوردم را یادداشت کردم

 • 3-درهفته دوم برای فصل هایی که مباحث بیشتری داشتند یامن درآن ها ضعف داشتم وقت بیشتری اختصاص دادم و مرور با تست های نشان دار و کتاب درسی انجام دادم

 • 4-درروز پنج شنبه قبل از آزمون نیز فقط کتاب را مرور و مطالعه کردم

امروز دراین درس پیشرفت می کنم

چند از ده من در این درس در آزمون های گذشته : 5

پیش بینی چنداز ده امروزم : 6فاطمه صادقی خاص                                     چهارم تجربی                                        میانگین تراز : 6674

درس انتخاب شده  : زیست

 • 1-ابتدا دریک نوبت کتاب را با دقت می خوانم

 • 2-سپس به سراغ سوالات کتاب سه سطحی می روم و به صورت زماندار از خودم آزمون می گیرم

 • 3-سپس پاسخ نامه تشریحی را به دقت بررسی می کنم

 • 4-در انتها دوباره کتاب را مطالعه می کنم این بار دقتم روی مطالب بیشتر می شود و مباحث را باتوجه به این که می دانم از کجا سوالات طرح می شوند وچگونه طرح می شوند بهتر متوجه می شوم و این باعث می شود در آزمون ها از ابتدا زیست را درصد خوبی را پاسخ دهم

امروز دراین درس پیشرفت می کنم

چند از ده من در این درس در آزمون های گذشته : 6

پیش بینی چنداز ده امروزم : 7آیلین باقری جدی                                   چهارم تجربی                                               میانگین تراز : 6892

درس انتخاب شده  : شیمی

 • 1-ابتدا متن کتاب را می خوانم و نکات متن را خلاصه نویسی می کنم

 • 2-سپس تست های کنکور چند سال اخیررا حل کردم ونکات را به کتاب منتقل کردم

 • 3-متن کتاب را به طور دقیق همراه با نکات خواندم

 • 4-یک ازمون از ان مبحث حل کرده و تحلیل کردم

 • 5آزمون غیر حضور آن درس را به طور زماندار امتحان دادم و تحلیل کردم

امروز در این درس جایگاه خود را حفظ می کنم

چند از ده من در این درس در آزمون های گذشته : 8

پیش بینی چنداز ده امروزم : 8یاسمین حسین زاده ثانی                                         چهارم   تجربی                                                میانگین تراز : 6884

درس انتخاب شده  :شیمی

 • 1-تسلط کافی به متن کتاب درسی و حفظ کردن تمام رنگ ها و جدول مندلیف و بسیاری از واکنش های شیمیایی که نیاز به حفظ کردن دارد

 • 2-مرور دفترچه نکات مهم و حفظیاتم که از ابتدای سال تهیه کرده بودم

 • 3-حل کردن سوال های نشان دارم درکتاب آبی

 • 4-گرفتن ازمون شیمی از ازمون های گذشته کانون و بررسی دقیق ان

 • 5-حل کردن دوباره همه سراسری های موجود از این فصل ها، چون برای من سوال های سراسری سال های گذشته منبع اصلی من برای کنکور می باشد

امروز در این درس جایگاه خود را حفظ می کنم

چند از ده من در این درس در آزمون های گذشته : 8

پیش بینی چنداز ده امروزم : 8ژاله اراسته فخر                                   چهارم تجربی                                               میانگین تراز : 6793

درس انتخاب شده  : ریاضی عمومی

 • 1-ابتدا جزوه دبیر در مبحث انتگرال را مطالعه کرده وتعدادی تست را که درسال قبل علامت دار کرده بودم و کلیدی بود به عنوان تست آموزشی حل کردم(چون دراین مباحث ضعیف هستم)

 • 2-تست هارا به صورت 10تا 10تا با زمانی بیشتر از زمان مقرر کنکور زدم و به رفع اشکالاتم پرداختم

 • 3-چهار روز برای بازگشت به تست هایی که زده بودم در نظر گرفتم

 • 4-درکتاب تست ، تست های کنکور ریاضی وتجربی مشخص شده و آن هار ا به صورت زماندار دراین چهار روز کارکردم

 • تست های کنکور  سراسری در آن مباحث را به صورت زماندار کارکردم

امروز دراین درس پیشرفت می کنم

چند از ده من در این درس در آزمون های گذشته : 6

پیش بینی چنداز ده امروزم : 7شادی صباغیان                                         چهارم   تجربی                                                میانگین تراز : 6715

درس انتخاب شده  :شیمی

 • 1-شیمی یکی از مشکلات همیشگی من بودکه به طور معمول به نتیجه دلخواه در آن نمی رسیدم

 • 2-با نزدیک شدن به کنکور 15 آزمون جامع کنکوری از این درس زدم و سپس آن را کامل بررسی کردم ، علاوه بربررسی بخش هایی که اشکال داشتم هرروز یک درس از شیمی را از کتا ب درسی مطالعه کردم

 • 3-سپس به خلاصه نویسی پرداختم وبا زدن آزمون جامع به طور روزانه و مطالعه هرروز آن بتوانم به نتیجه دلخواه دراین درس برسم

امروز دراین درس پیشرفت می کنم

چند از ده من در این درس در آزمون های گذشته : 6

پیش بینی چنداز ده امروزم : 7نگار بادامی                                     چهارم تجربی                                        میانگین تراز : 6706

درس انتخاب شده  : شیمی

 • 1-ابتدا کتاب درسی و حاشیه نویسی هایم را مطالعه کردم

 • 2-به سراغ خلاصه نکات و جزوه دبیر رفتم

 • 3-تست های باقی مانده و نشان دار را حل کردم

 • 4-سوال های پارسال کانون را ازخودم امتحان می گرفتم تا اگر اشکالی بود رفع شود

 • 5-دوباره به متن  کتاب مراجعه کردم و با دقت خواندم

امروز در این درس جایگاه خود را حفظ می کنم

چند از ده من در این درس در آزمون های گذشته : 8

پیش بینی چنداز ده امروزم :8فاطمه صادقی خاص                           چهارم تجربی                                               میانگین تراز : 6678

درس انتخاب شده  : ریاضی

 • 1-ابتدا سعی می کنم درس نامه کتاب کمک آموزشی خودرا با دقت مطالعه کنم و با تست های آموزشی درس نامه روی مبحث کاملا مسلط شود

 • 2-در نوبت دوم یک مجموعه تست انتخاب می کنم و بدون زمان تمرین می کنم و اشکالاتم را با کمک پاسخ نامه سوال و درس نامه برطرف می کنم

 • 3-یک مجموعه سوال 20 تایی را ازمون می دهم و سوالاتی را که اشتباه پاسخ داده ام یا نداده ام را نشان دار می کنم

 • 4-پس از 4 یا 5 روز دوباره ابتدا سوالات غلط یا نزده در دوره قبل را مجدد تمرین می کنم و دوباره زماندار آزمون می دهم

امروز دراین درس پیشرفت می کنم

چند از ده من در این درس در آزمون های گذشته : 5

پیش بینی چنداز ده امروزم : 8کوثر احمدی                                    دوازده تجربی                                               میانگین تراز : 6576

درس انتخاب شده  : زیست شناسی

 • 1-ابتدا کتاب درسی را با دقت مطالعه کردم

 • 2-بعد از مطالعه یک پیمانه 20تایی را از کتاب آبی امتحان می دهم (درابتدای کار تعداد غلط ها زیاد است)

 • 3-بعد از یک دور تست زنی دوباره کتاب را مطالعه می کنم

 • 4-دوباره تست می زنم (این بار تعداد غلط ها نسبت به بار اول کمتر است)

امروز دراین درس پیشرفت می کنم

چند از ده من در این درس در آزمون های گذشته : 4

پیش بینی چنداز ده امروزم : 5هلیا جز اسلامی                                    چهارم تجربی                                               میانگین تراز : 6432

درس انتخاب شده  : شیمی

 • 1-من ابتدا برای بازیابی تعدادی تست زدم

 • 2-سپس نکاتی که خودم در طول سال از تست های یادداشت کرده بودم را مطالعه کردم

 • 3-تست های نشان دار را تمرین کردم بخش هایی که ضعیف تر عمل کرده بودم را دوباره از روی درس نامه مرور کردم

 • 4-تست هایی با سطح دشوارتر از قبل را تمرین کردم

امروز دراین درس پیشرفت می کنم

چند از ده من در این درس در آزمون های گذشته : 5

پیش بینی چنداز ده امروزم : 7جواد زاهدی                                    دوازدهم ریاضی                                               میانگین تراز : 7728

درس انتخاب شده  : دین و زندگی

 • 1-ابتدا من کتاب درسی را مطالعه می کنم (نه به طور دقیق)

 • 2-سپس به سراغ تست های مربوط به دروس مطالعه شده می روم و پس از هر تستی که میزنم و دوبارهمتن کتاب را مرور می کنم ، اینکار  باعث تسلط من روی کتاب درسی می شود ( حدود 6 ماه است که از این روش استفاده می کنم ونتیجه ی خوبی گرفتم

امروز دراین درس پیشرفت می کنم

چند از ده من در این درس در آزمون های گذشته : 5

پیش بینی چنداز ده امروزم : 7محمد امین زارع                                   دوازدهم تجربی                                               میانگین تراز : 7650

درس انتخاب شده  : زیست

 • 1-روی کتاب درس خیلی تمرکز کردم و چند بار آن را خواندم

 • 2-سپس تست های ترکیبی از این مبحث را زدم

 • 3-حین مطالعه بخش های مختلف جانوری در ذهنم مباحث دیگر آن را با آن بخش ترکیب می کردم

 • 4-آزمون های بیشتری از زیست پیدا کردم و به صورت بازخوردی هم مطالعه کردم

 • 5-زمانی را به مطالعه آزاد 3کتاب درس زیست شناسی گذشت و گذار آزاد در آنها و ربط دادن مباحث به هم گذراندم

امروز در این درس جایگاه خود را حفظ می کنمشادمان سالاروندیان                                                 دوازدهم انسانی                           میانگین تراز : 7105

درس انتخاب شده  :ریاضی

 • 1-من در درس ریاضی ابتدا فرمول هایی که در دفترچه ای نوشتم خواندم

 • 2-سپس به سراغ تست هایی که چندبار نشاندار شده بود رفتم

 • 3-بعد ازیک روز به تحلیل تست هایی رفتم و علت غلط بودن آن را در دفترچه ای نوشتم تا در دوران جمع بندی بخوانم

امروز دراین درس پیشرفت می کنم

چند از ده من در این درس در آزمون های گذشته : 6

پیش بینی چنداز ده امروزم : 7رضا جهانی                                    دوازدهم ریاضی                                               میانگین تراز : 7061

درس انتخاب شده  : حسابان

 • 1-در چند روز اول هفته تست های کتاب آبی را کامل تمرین کردم

 • 2-بعد از آن تست های مارک دار رامرور کردم(حل زماندار)

 • 3-چند آزمون 10سوالی و 15 سوالی را به طور زمان دار حل کردم

 • 4-تستهای  معلمم را در هفته ی دوم تا حدودی تمرین کردم

امروز دراین درس پیشرفت می کنم

چند از ده من در این درس در آزمون های گذشته :8

پیش بینی چنداز ده امروزم :9عرفان علی نژاد                                     دوازده تجربی                                        میانگین تراز : 6929

درس انتخاب شده  : زیست شناسی

 • 1-بررسی دقیق تست های کتاب آبی

 • 2-نکته برداری از پاسخ های تشریحی کتاب آبی

 • 3-حل تست های ترکیبی از زیست جانوری سه پایه

 • 4-تمرین دوباره تست های نشاندار از کتاب آبی

 • 5-مرور نکاتی که از حل تست ها در کتابم نوشته بودم بررسی سوالات ترکیبی جانوری کنکور

امروز در این درس جایگاه خود را حفظ می کنم

چند از ده من در این درس در آزمون های گذشته : 8

پیش بینی چنداز ده امروزم : 8محمد رضا عشور نژاد                                     چهارم تجربی                                        میانگین تراز : 6824

درس انتخاب شده  : زیست شناسی

 • 1-کتاب درسی را کار کردم

 • سپس به سراغ جزوه رفتم و جزوه را به خوبی خواندم و سپس تست های سخت را کار کردم

 • 2-دوباره کتاب درسی را به طور کامل تر خواندم

 • 3-به شکل ها توجه خاصی کردم وشکل ها را مطالعه کردم و اینکار چندبار انجام دادم

 • 4-در انتها 2 سال آخر آزمون کانون را پاسخ دادم

امروز دراین درس پیشرفت می کنم

چند از ده من در این درس در آزمون های گذشته : 6

پیش بینی چنداز ده امروزم :7دانیال نوجوان                                     دوازدهم  ریاضی                                           میانگین تراز :6745

درس انتخاب شده  : هندسه پایه و هندسه 3

 • 1-هندسه پایه (یازدهم ) را به طور کامل مطالعه کردم و در این دو هفته فقط خلاصه نویسی ها و تست های علامت دارم را مرور کردم (حدود 20 تست)

 • 2-اما هندسه سه بخش بردارها که مبحث جدیدی بودرا ابتدا سرکلاس مدرسه به خوبی یادگرفته و جزوه ی دبیر را به طور کامل سرکلاس حل کردم و سپس درخانه به حل تمرین های کتاب درسی پرداختم

 • 3-شروع به زدن تست های علامت دار کردم (علامت دارهای کتاب تست )

 • 4-مبحث را خلاصه نویسی کردم

 • 5-برای این درس وقت اضافی آوردم ، روز قبل آزمون (پنج شنبه ) خلاصه هایم را مرور کردم

امروز دراین درس پیشرفت می کنم

چند از ده من در این درس در آزمون های گذشته : 9

پیش بینی چنداز ده امروزم : 10مصطفی زارع  بیدکی                                   دوازدهم  انسانی                                           میانگین تراز :6372

درس انتخاب شده  : فلسفه

 • 1-ابتدا درس را با تست زدن بازیابی می کنم

 • 2-پس از بازیابی درس را خوب مطالعه می کم (بازخوانی می کنم)

 • 3-سپس از خودم امتحان می گیرم

 • 4-امتحان گرفته شده را تحلیل می کنم

 • 5-جمع بندی مطالب را در انتها انجام میدهم

امروز دراین درس پیشرفت می کنم

چند از ده من در این درس در آزمون های گذشته : 5

پیش بینی چنداز ده امروزم : 6امیررضا جلیل پور                                    دوازدهم تجربی                                               میانگین تراز : 6316

درس انتخاب شده  : زیست شناسی

 • 1-مرور آزمون های زیست قلم چی

 • 2-درست کردن دفترچه جمع بندی

 • 3-یک دور عمقی تر خواندن کتاب ها

 • 4-نوشتن مطالبی که فراموش می شوند داخل یک دفترچه

 • 5-ترکیب کردن مطالب جانوری کتاب ها

امروز دراین درس پیشرفت می کنم

چند از ده من در این درس در آزمون های گذشته : 8

پیش بینی چنداز ده امروزم : 9حسین حمیدی                                    دوازدهم تجربی                                               میانگین تراز : 6164

درس انتخاب شده  : زیست شناسی

 • 1-ابتدا مطالب و متون کتاب درسی را در 3 گفتار مرحله به مرحله مطالعه کرده ام (عمیقا و با دقت)

 • 2-در هر مرحله به عقب بر می گردم  و مطالب گفتار قبلی را مرور می کنم و مثلا  اگر گفتار 2 را خواندم برمی گردم و تست های گفتار اول را حل می کنم

 • 3-در فاز مطالعاتی تعداد تست هایی راکه قرار است حل کنم را مشخص کرده و حل می کنم

 • 4-روز قبل از آزمون تست های سراسری را حل می کنم

امروز دراین درس پیشرفت می کنم

چند از ده من در این درس در آزمون های گذشته : 8

پیش بینی چنداز ده امروزم : 9