آثار منتخب مرحله‌ی اول جشنواره عکس پنجره

آثار منتخب مرحله‌ی اول جشنواره عکس پنجره «با موضوع اتاق یا فضای مطالعه‌ی من»

آثار منتخب مرحله‌ی اول  جشنواره عکس پنجره


«با موضوع اتاق یا فضای مطالعه‌ی من»  


برای مشاهده‌ی عکس‌ها از صفحه‌ی اینستاگرام گروه هنر کانون دیدن فرمایید.


برای باز کردن این صفحه کلیک کنید.

دامون فخاری
تهيه شده توسط : دامون فخاری