کنکوری ها: ترازهای برتر 75 درصد ، ترازهای متوسط 50 درصد

از روز جمعه 27 اردیبهشت ،اولین آزمون دوران جمع بندی کانون در سال تحصیلی 98-97 آغاز می‌شود.

کنکوری ها: ترازهای برتر 75 درصد ، ترازهای متوسط 50 درصد

از روز جمعه 27 اردیبهشت ،اولین آزمون دوران جمع بندی کانون در سال تحصیلی 98-97 آغاز می شود.

آزمون فردا ، شامل جمع بندی مطالب دروس نیم سال دوم سال دوازدهم می باشد. در تاریخ های 17 ، 24 و 31 خرداد و 7 تیرماه نیز 4 آزمون جمع بندی ، شامل تمامی دروس و مشابه با کنکور سراسری برگزار می گردد. در گزارش امروز قصد داریم وضعیت حضور دانش آموزان بازه های ترازی مختلف سال گذشته را در این آزمون ها بررسی کنیم.

جدول زیر میزان حضور دانش آموزان ترازهای مختلف در 3 آزمون جامع سال گذشته را نشان می دهد:

کنکوری ها: ترازهای برتر 75 درصد ، ترازهای متوسط 50 درصد

همان طور که در جدول قابل مشاهده است ، حدود نیمی از دانش آموزان ترازهای بالاتر از 7000 ، در هر 3 آزمون جمع بندی حضور داشته اند.26 درصد دانش آموزان برتر نیز در 2 آزمون حضور داشته اند.

به عبارتی 75 درصد دانش آموزان برتر در 2 یا هر 3 آزمون جامع پارسال حاضر بوده اند. فقط 8 درصد از برترها در هیچ کدام از آزمون های جامع حضور نداشته اند.

درصد حضور دانش آموزان در آزمون های جامع پارسال با کاهش تراز ، کمتر می شود.

فقط 50 درصد از دانش آموزان ترازهای کمتر از 6000 در 2 یا 3 آزمون جامع حضور داشته اند. هم چنین 28 درصد از ترازهای کمتر از 5000 در هیچ کدام از 3 آزمون جامع شرکت نکرده اند.

با مشاهده وضعیت حضور بازه های ترازی مختلف ، به دانش آموزان کنکوری امسال توصیه اکید داریم که در 5 آزمون جامع که از فردا شروع می شود به هیچ عنوان از برنامه راهبردی جدا نشده و در تمامی آزمون ها حضور داشته باشند. با توجه به ویژگی جمع بندی این آزمون ها و مشابهت حداکثری آن ها با کنکور سراسری ، حضور شما در این آزمون ها (حتی در صورت عدم نتیجه مطلوب در بعضی از این آزمون ها) می تواند کمک بسیار زیادی به آمادگی شما در کنکور و کسب نتیجه مطلوب نماید.