مجموعه تست دامدار فلسفه دوازدهم(حکمت متعالیه)

مجموعه تست دامدار فلسفه دوازدهم( مبحث حکمت متعالیه)

مجموعه تست دامدار فلسفه دوازدهم(حکمت متعالیه)

مجموعه تست 

فلسفه دوازدهم

مبحث:نیم سال دوم(فصل‌های ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳)

تهیه شده توسط:کیمیا طهماسبی-رتبه ۷ کنکور سراسری ۹۷

تست شماره ۱ 👇

مجموعه تست دامدار فلسفه دوازدهم(حکمت متعالیه)

تست شماره ۲ 👇

مجموعه تست دامدار فلسفه دوازدهم(حکمت متعالیه)


تست شماره ۳ 👇

مجموعه تست دامدار فلسفه دوازدهم(حکمت متعالیه)


تست شماره ۴ 👇

مجموعه تست دامدار فلسفه دوازدهم(حکمت متعالیه)


تست شماره ۵ 👇

مجموعه تست دامدار فلسفه دوازدهم(حکمت متعالیه)

ادامه سوالات را در قسمت فایل‌های ضمیمه دانلود کنید.