مجوعه تست دامدار فلسفه دوازدهم(حکمت مشا و اشراق)

مجوعه تست دامدار فلسفه دوازدهم( مباحث حکمت مشا و اشراق)

مجوعه تست دامدار فلسفه دوازدهم(حکمت مشا و اشراق)

مجوعه تست دامدار

فلسفه دوازدهم

مبحث:نیم سال دوم(فصل‌های ۶ و ۷ و ۸)

تهیه شده توسط:کیمیا طهماسبی-رتبه ۷ کنکور سراسری ۹۷

تست شماره ۱ 👇

مجوعه تست دامدار فلسفه دوازدهم(حکمت مشا و اشراق)

تست شماره 2 👇

مجوعه تست دامدار فلسفه دوازدهم(حکمت مشا و اشراق)


تست شماره ۳ 👇

مجوعه تست دامدار فلسفه دوازدهم(حکمت مشا و اشراق)


تست شماره ۴ 👇

مجوعه تست دامدار فلسفه دوازدهم(حکمت مشا و اشراق)


تست شماره ۵ 👇

مجوعه تست دامدار فلسفه دوازدهم(حکمت مشا و اشراق)


ادامه سوالات را در قسمت فایل‌های ضمیمه دانلود کنید.