جزوه فیزیک دهم (دما و گرما)-ویژه امتحان نهایی

جزوه فیزیک دهم (دما و گرما) در این جزوه فصل اخر فیزیک دهم مبحث دما و گرما تدریس می‌شود.

جزوه فیزیک دهم (دما و گرما)-ویژه امتحان نهایی

جزوه فیزیک دهم  (دما و گرما)

در این جزوه فصل اخر فیزیک دهم مبحث  دما و گرما تدریس می شود.

این درسنامه مطابق سرفصل های کتاب درسی تقسیم بندی شده است.جزوه نکته محور است .

مطالب این درسنامه متناسب با سرفصل آزمون 20 اردیبهشت است.

جزوه فیزیک دهم (دما و گرما)-ویژه امتحان نهایی