کامنت دانش آموزان : شروع مطالعه در تابستان

لازمه یک پیروزی بزرگ، شروعی پرقدرت هست . هرچند که شرط کافی برای موفقیت نیست.

کامنت دانش آموزان : شروع مطالعه در تابستان
  1. دوران تابستان ، زمان شروع  است . موفق ها از تابستان شروع می کنند و در این بین افرادی به هدف خود دست پیدا می کنند که برنامه ریزی شده مطالعه کنند و با برنامه پیش بروند.

  2. با نزدیکی به فصل تابستان و پایان امتحانات، یکی از دغدغه های اصلی دانش آموزان  و داوطلبان کنکور ، چگونگی شروع کار است. دغدغه ای که در بین کامنت های به ثبت رسیده در سایت کانون در روز 22 اردیبهشت قابل مشاهده است. در این روز 22 کامنت توسط شما به ثبت رسیده که نشان از تمرکز شما روی این موضوع دارد.

  3. در این دسته از گفتگوها، 2 نوع برنامه پیش روی دانش آموزان را در دوران منتهی به تابستان مشاهده می کنیم:

  4. دسته ای از دانش آموزان درصدد پیش خوانی مباحث سال آینده خود در دوران نزدیک به تابستان هستند.

  5. گروهی دیگر که داوطلبان پایه دوازدهم هستند، قصد مرور مباحث سال دهم و یازدهم خود را دارند تا با خیالی آسوده دروس پایه را جمع بندی کنند.


نمونه ای از گفتگوهای دانش آموزان را در مورد برنامه ی تابستان خود در صفحات مختلف سایت کانون را در زیر مشاهده کنیم:


کامنت دانش آموزان : شروع مطالعه در تابستان

کامنت دانش آموزان : شروع مطالعه در تابستان


میتوانید در لینک های زیر جواب بسیاری از سوالات خود را در مورد تابستان پیدا کنید:

پایان دور اول

اهمیت تابستان برای سال دهم و یازدهمی ها

تابستان و نگاه به گذشته

ماهیت انتقالی دوران تابستان