پاسخ سوال هوش امروز، 24 اردیبهشت - ششم

دانش‌آموزان عزیز ششمی در زیر پاسخ نمونه سوالات هوش و استعداد که در مطلب قبل برای شما قرار دادیم، آورده شده است.

پاسخ سوال هوش امروز، 24 اردیبهشت - ششم

دانش‌آموزان عزیز ششمی

در زیر پاسخ نمونه سوالات هوش و استعداد که در مطلب قبل برای شما قرار دادیم، آورده شده است. سوال‌ها را به دقت بخوانید و آن‌ها را پاسخ دهید سپس پاسخ خود را با پاسخ تشریحی که در زیر برای شما آورده‌ایم مقایسه کنید.

فایل PDF پاسخ نیز برای شما در ادامه قرار داده شده است.

موفق باشید

پاسخ سوال هوش امروز، 24 اردیبهشت - ششم