پاسخ فعالیت‌های درس‌های دهم تا دوازدهم علوم دوم دبستان

بخش مهمی از یادگیری درس علوم با پاسخ‌گویی به تمرین‌ها و آزمایش‌های کتاب محقق می‌شود. در این مجموعه پاسخ سؤالات سه درس علوم دوم دبستان را می‌بینید.

پاسخ فعالیت‌های درس‌های دهم تا دوازدهم علوم دوم دبستان

در فايل ضميمه شده پاسخ تمام فعاليت‌ها، آزمايش‌ها و سؤالات كتاب علوم دوم دبستان در سه درس زير آمده است:

درون آشيانه‌ها

من رشد مي‌كنم

براي جشن آماده شويم

مطالب بيش‌تر درباره درس علوم دوم دبستان را مي‌توانيد از صفحه درس علوم دريافت كنيد.

منبع :