ساخت موتور الکتریکی ساده

موتور الکتریکی ساده توسط وسایلی چون سیم مسی، باطری و آهنربا ساخته می‌شود.

ساخت موتور الکتریکی ساده

وسایل مورد نیاز برای ساخت موتور الکتریکی ساده

- باتری

- سیم مسی به مقدار کافی

- آهن‌ربا

-2 عدد سوزن یا سنجاق قفلی

- نوار چسب برق

ساخت موتور الکتریکی ساده

توضیحات علمی خود را در رابطه با ساخت موتور الکتریکی که از چه مکانیزم فیزیکی استفاده می‌کند در این جا به بحث قرار دهید.


فایل های ضمیمه

ساخت موتور الکتریکی ساده
ساخت موتور الکتریکی بسیار ساده