آزمایش و سرگرمی فیزیک :گردباد در بطری نوشابه

شما می‌توانید در قوطی نوشابه یک گردباد جذاب را درست کنید. تنها لوازمی که شما نیازمند آن‌ها هستید دو عدد قوطی نوشابه، یک لوله برای اتصال دو قوطی و مقداری آب است.

آزمایش و سرگرمی فیزیک :گردباد در بطری نوشابه

شما می‌توانید در قوطی نوشابه یک گردباد جذاب را درست کنید. تنها لوازمی که شما نیازمند آن‌ها هستید دو عدد قوطی نوشابه، یک لوله برای اتصال دو قوطی و مقداری آب است.

زمانی که آب را در قوطی بالایی تکان دهید، آب در قسمت بالایی به جریان می‌افتد، در نتیجه در قوطی پایین هوا به وجود می‌آید. شما حتی می‌توانید کمی رنگ یا یک ماده رنگی را به آب قوطی بالایی اضافه کنید تا گردباد شما زیباتر به نظر برسد.

فایل های ضمیمه