آزمایش و سرگرمی فیزیک : لامپ لاوا

اگر یک ورق قرص آلکا سلترزر را در آب بریزید، آن با آب واکنش نشان داده و باعث می‌شود قطره‌های رنگی با سرعت به سمت بالا حرکت کنند، هوا آزاد شده و باز به پایین بیایند. این دقیقا نمایشی است که مشابه

آزمایش و سرگرمی فیزیک : لامپ لاوا

قرص آلکا سلتزر گزینه عالی برای رفع سوزش سر دل یا ناراحتی معده است. اما احتمالا نمی‌دانستید که می‌توانید با استفاده از آن یک لامپ لاوا خانگی بسازید. از آنجایی گه روغن و آب دارای چگالی و قطبیت‌های متفاوتی هستند، وقتی آن‌ها را با یکدیگر مخلوط می‌کنیم آب به سمت پایین متمایل می‌شود. هنگامی که شما رنگ خوراکی را نیز به آن اضافه کنید (که بر پایه آب است)، سپس آن نیز به سمت پایین فرو می‌نشیند.

حال اگر یک ورق قرص آلکا سلترزر را در آب بریزید، آن با آب واکنش نشان داده و باعث می‌شود قطره‌های رنگی با سرعت به سمت بالا حرکت کنند، هوا آزاد شده و باز به پایین بیایند. این دقیقا نمایشی است که مشابه آنچیزی است که در لامپ های گدازه‌ای لاوا مشاهده می‌کنید.

فایل های ضمیمه