آزمایش و سرگرمی فیزیک : یخ فوری

برای اینکه آب به یخ تبدیل شود، نیازمند یک هسته جهت شکل دادن بلورهای جامد است. معمولا آب با ذرات و ناخالصی‌هایی تشکیل می‌شود که یخ را می‌سازند، اما آب تصفیه شده اینگونه نیست. زیرا آب تصفیه شده می‌توان

آزمایش و سرگرمی فیزیک : یخ فوری

برای اینکه آب به یخ تبدیل شود،  نیازمند یک هسته جهت شکل دادن بلورهای جامد است. معمولا آب با ذرات و ناخالصی‌هایی تشکیل می‌شود که یخ را می‌سازند، اما آب تصفیه شده اینگونه نیست. زیرا آب تصفیه شده می‌تواند قبل از تبدیل به جامد، به دمای سردتر برسد.

اگر یک بطری باز نشده از آب تصفیه شده را به مدت 3 ساعت در یک فریزر بگذارید، بطری به طور کامل تحت تاثیر دمای یخچال قرار خواهد گرفت. حال زمانی که این آب فوق خنک را به روی تکه‌ای از یخ بریزید، فورا در هوا یخ خواهد زد.

فایل های ضمیمه