فیلم آموزشی از جریان الکتریکی

مدرس مبحث جریان الکتریکی را به صورت درسنامه شرح می‌دهد. تست خوبی برای درک بهتر مبحث حل می‌شود.

فیلم آموزشی از جریان الکتریکی

مدرس (مهدی باباخانی) مبحث جریان الکتریکی را به صورت درسنامه شرح می دهد. تست خوبی برای درک بهتر مبحث حل می شود.

برای دیدن فیلم کلیک کنید. مبحث جریان الکتریکی