دیدنی‌های روستای صفی اباد اسفراین به روایت دانشجوی کامپیوتر

در حال حاضر در دانشگاه تهران در رشته کامپیوتر تحصیل می‌نمایم . از اول دبیرستان عضو کانون قلم چی اسفراین بودم و از خدمات و کتابهای آن استفاده کردم میانگین ترازم تقریبا 5700بود.

دیدنی‌های روستای صفی اباد اسفراین به روایت دانشجوی کامپیوتر

مهدی ارغیانی هستم در حال حاضر در دانشگاه تهران در رشته کامپیوتر تحصیل می نمایم . از اول دبیرستان عضو کانون قلم چی اسفراین بودم و از خدمات و کتابهای آن استفاده کردم میانگین ترازم تقریبا 5700بود. خواهر و برادرم نیز قبلاعضو کانون بودند خواهرم در حال حاضردبیر ادبیات فارسی هستند و برادرم در رشته مهندسی برق مخابرات تحصیل کرده اند

 پدرم فرهنگی می باشد و مادرم فوت نمودند. من موفقیت هایم را مدیون لطف خدا ،همراهی پدر و مادرم و همچنین معلمان وپشتیبانم در پایان تلاش خودم می دانم.

پیشینه تاریخی صفی اباد:

در زمانهای قدیم قبل از نادرشاه نام اصلی آن راونیز بوده در قرن پنجم هجری که همزمان با روی کار آمدن سلجوقیان درایران می‌باشد عبدالغافر فارسی که یکی از مورخین مشهور این دوره‌است او در کتاب «السیاق» از راونیر نام می‌برد که از قرای ارغیان می‌باشد  که آثار آن امروزه در یک کیلومتری شمال شهر کنونی به صورت یک مجموعه‌ای از نوروز تپه و رباط راونیزومحوطه سنگو باقی‌مانده‌است تاریخ صفی آباد فعلی بیشتر به دوره نادرشاه و پس از آن بر می‌گردد این دهستان که امروزه به شهر مبدل گشته به سال ۱۱۴۰–۱۱۴۵ هجری به دست صفی خان بغایری احداث شد در دوره قاجاریه در زمان محمد خان قاجار در سال ۱۲۱۱حاکم آن لطفعلی خان بغایری بود پس از او در سال ۱۲۱۵حکمت صفی آباد به لطفعلی خان بغایری رسید. صفی آباد در دوره قاجاریه درحدود ۵۰۰ خانوار بوده که نژاد آنها از ترکان بغایری از تیره گرایلی می‌باشند

نقوش صخره ای صفی اباد از جاذبه های گردشگری این منطقه است دیدنی‌های روستای صفی اباد اسفراین به روایت دانشجوی کامپیوتر