برنامه و سوالات امتحان‌های هماهنگ استانی مقطع نهم - خرداد 98

با توجه به اینکه امتحانات مقطع نهم متوسطه به صورت هماهنگ استانی برگزار می‌شود، در ادامه برنامه امتحانی هر استان را مشاهده خواهید نمود.

برنامه و سوالات امتحان‌های هماهنگ استانی مقطع نهم - خرداد 98


با توجه به اینکه امتحانات مقطع نهم متوسطه به صورت هماهنگ استانی برگزار می‌شود، در ادامه برنامه امتحانی و برگه سؤالات امتحانات برگزار شده هر استان را مشاهده خواهید نمود.


توجه داشته باشید که این سوالاتبعد از برگزاری امتحان در هر استان برای گروه آزمون نهم ارسال می‌گردد. از این رو معمولا دریافت برگه‌های امتحانی با تاخیر حدود یک روز در سایت بارگذاری می‌شود.

همچنین برای مشاهده نمونه سوالات نهم در سال های گذشته برروی لینک زیر کلیک کنید.


مشاهده نمونه سوال های امتحانی نهم سال های گذشته
برنامه جمع‌بندی آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم - سال 98با کلیک بر روی نام هر یک از استان‌هایی که به رنگ آبیمشخص شده است، می‌توانید برگه سؤالات امتحان برگزار شده آن استان را دانلود نمایید. 


برنامه‌ امتحانی و سؤالات درس علوم تجربی خرداد 98 مقطع نهم در سراسر کشور 

دوشنبه98/02/23سیستان و بلوچستان
سه‌شنبه98/02/24کهگیلویه و بویراحمد
شنبه98/02/28هرمزگان
یک‌شنبه98/02/29بوشهر
پنج‌شنبه98/03/02کرمانشاه
یک‌شنبه98/03/05ایلام-آذربایجان‌غربی-خوزستان-سمنان-گیلان-یزد- کردستان
سه‌شنبه98/03/07شهرستان‌های تهران- لرستان
پنج‌شنبه98/03/09قم
شنبه
98/03/11اصفهان-البرز-آذربایجان‌شرقی-چهارمحال بختیاری-خراسان‌رضوی-شهر تهران-خراسان‌شمالی-فارس-کرمان-گلستان-مازندران-زنجان
یک‌شنبه98/03/12خراسان جنوبی
دوشنبه98/03/13مرکزی-همدان
شنبه98/03/18اردبیل - قزوین


برنامه‌ امتحانی و سؤالات درس ریاضی خرداد 98 مقطع نهم در سراسر کشور  

با کلیک بر روی نام هر یک از استان‌هایی که به رنگ آبی مشخص شده است، می‌توانید برگه سؤالات امتحان برگزار شده آن استان را دریافت نمایید. 

پنج‌شنبه98/02/19سیستان و بلوچستان
دوشنبه98/02/23هرمزگان-خوزستان-بوشهر
شنبه98/02/28کرمان-کهگیلویه و بویراحمد
دو‌شنبه98/02/30ایلام-لرستان
چهارشنبه98/03/01اردبیل -کردستان
پنج‌شنبه98/03/02یزد
یک‌شنبه98/03/05اصفهان-البرز (نوبت صبح)- آذربایجان‌شرقی-چهارمحال‌بختیاری-خراسان جنوبی-خراسان رضوی-شهر تهران-خراسان‌شمالی-فارس-گلستان-مازندران-قزوین-شهرستان‌های تهران (نوبت صبح)- شهرستان‌های تهران (نوبت عصر)-مرکزی-همدان-زنجان-قم
پنج‌شنبه98/03/09کرمانشاه
شنبه98/03/11گیلان -آذربایجان‌غربی -سمنان


برنامه‌ امتحانی و سؤالات درس مطالعات اجتماعی خرداد 98 مقطع نهم در سراسر کشور  

با کلیک بر روی نام هر یک از استان‌هایی که به رنگ آبی مشخص شده است، می‌توانید برگه سؤالات امتحان برگزار شده آن استان را دریافت نمایید. 

شنبه98/02/21سیستان و بلوچستان
چهارشنبه98/02/25خوزستان-هرمزگان
شنبه98/02/28گلستان
دو‌شنبه98/02/30قم
چهارشنبه98/03/01مازندران
یک‌شنبه98/03/05کرمانشاه-بوشهر
سه‌شنبه98/03/07البرز
پنج‌شنبه98/03/09همدان-کرمان-لرستان
شنبه98/03/11اردبیل-قزوین-شهرستان‌های استان تهران (نوبت صبح)- شهرستان‌های استان تهران (نوبت عصر)مرکزی-یزد-ایلام-کهگیلویه و بویراحمد
دوشنبه98/03/13کردستان
شنبه98/03/18اصفهان-شهرتهران-آذربایجان شرقی-خراسان جنوبی-خراسان شمالی-گیلان-چهارمحال بختیاری-زنجان
دوشنبه98/03/20سمنانفارس
سه‌شنبه98/03/21خراسان رضوی
چهارشنبه98/03/22آذربایجان غربیبرنامه‌ امتحانی و سؤالات درس عربی خرداد 98 مقطع نهم در سراسر کشور  

با کلیک بر روی نام هر یک از استان‌هایی که به رنگ آبی مشخص شده است، می‌توانید برگه سؤالات امتحان برگزار شده آن استان را دریافت نمایید. 

چهارشنبه98/02/25سیستان و بلوچستان
شنبه98/02/28خوزستان
سه‌شنبه98/02/31کرمان
چهارشنبه98/03/01گلستان-لرستان-کهگیلویه و بویر احمد-هرمزگان
سه‌شنبه98/03/07اردبیل-کردستان-خراسان‌جنوبی-فارس-مرکزی-چهارمحال بختیاری-زنجان-ایلام-بوشهر
پنج‌شنبه98/03/09یزد
شنبه98/03/11همدان-قم
دوشنبه98/03/13شهرتهران-قزوین-شهرستان‌های استان تهران- اصفهان
شنبه98/03/18البرز-آذربایجان‌غربی-خراسان رضوی
دوشنبه98/03/20آذربایجان‌ شرقیکرمانشاه-مازندران
سه‌شنبه98/03/21خراسان شمالی
چهارشنبه98/03/22سمنان
شنبه98/03/25گیلان


برنامه‌ امتحانی و سؤالات درس زبان انگلیسی خرداد 98 مقطع نهم در سراسر کشور  

با کلیک بر روی نام هر یک از استان‌هایی که به رنگ آبی مشخص شده است، می‌توانید برگه سؤالات امتحان برگزار شده آن استان را دریافت نمایید. 

شنبه98/02/28سیستان و بلوچستان
سه‌شنبه98/02/31خوزستان
چهارشنبه98/03/01مرکزی-قم
یک‌شنبه98/03/05اردبیل-کرمان-هرمزگان
سه‌شنبه98/03/07شهر تهران-قزوین-خراسان‌رضوی-گلستان
پنج‌شنبه98/03/09کردستان-خراسان جنوبی-ایلام- کهگیلویه و بویراحمد
شنبه98/03/11لرستان-بوشهر
یک‌شنبه98/03/12کرمانشاه
دوشنبه98/03/13البرز-آذربایجان‌شرقی-آذربایجان غربی-خراسان‌شمالی-گیلان-چهارمحال بختیاری-زنجان-مازندران
شنبه98/03/18شهرستان‌های استان تهران-همدان-یزد-سمنان
دوشنبه98/03/20اصفهان
پنج‌شنبه98/03/23فارس


برنامه‌ امتحانی و سؤالات درس پیام‌های آسمان خرداد 98 مقطع نهم در سراسر کشور  

با کلیک بر روی نام هر یک از استان‌هایی که به رنگ آبی مشخص شده است، می‌توانید برگه سؤالات امتحان برگزار شده آن استان را دریافت نمایید. 

یک‌شنبه98/02/22کهگیلویه و بویر احمد
دوشنبه98/02/30چهارمحال بختیاریگلستانهرمزگان
سه‌شنبه98/02/31یزد-بوشهر-سیستان و بلوچستان
چهارشنبه98/03/01شهرتهران-قزوین-شهرستان‌های استان تهران (نوبت صبح)- شهرستان‌های استان تهران (نوبت عصر)گیلان
سه‌شنبه98/03/07اصفهان-خراسان شمالی-سمنان-همدان-قم-کرمان
پنج‌شنبه98/03/09البرز-آذربایجان‌غربی-زنجان
شنبه98/03/11خوزستان-کردستان
دوشنبه98/03/13خراسان‌ رضوی-ایلام-لرستان
شنبه98/03/18فارسمرکزیکرمانشاه (اهل تسنن)- کرمانشاه (اهل تشیع)مازندران
سه‌شنبه98/03/21اردبیل-خراسان جنوبی
شنبه98/03/25آذربایجان شرقی


برنامه‌ امتحانی و سؤالات درس قرآن خرداد 98 مقطع نهم در سراسر کشور  

با کلیک بر روی نام هر یک از استان‌هایی که به رنگ آبی مشخص شده است، می‌توانید برگه سؤالات امتحان برگزار شده آن استان را دریافت نمایید. 

سه‌شنبه98/02/17سیستان و بلوچستان
چهارشنبه98/02/18بوشهر
شنبه98/02/21خوزستان
یک‌شنبه98/02/25کهگیلویه و بویر احمد
شنبه98/02/28لرستان-قم-ایلام
یک‌شنبه98/02/29گلستان-کرمان
دوشنبه98/02/30مازندران-کرمانشاه
سه‌شنبه98/02/31زنجان-خراسان‌رضوی-مرکزی-فارس-سمنان
چهارشنبه98/03/01چهارمحال‌بختیاری-همدان-خراسان‌شمالی-خراسان‌جنوبی-آذربایجان‌غربی-آذربایجان‌شرقی-البرز-اصفهان
سه‌شنبه98/03/07گیلان
شنبه98/03/11هرمزگان
شنبه98/03/18کردستان
یک‌شنبه98/03/19یزد-شهرستان‌های استان تهران-قزوین
دوشنبه98/03/20شهر تهران
چهارشنبه98/03/22اردبیل


برنامه‌ امتحانی و سؤالات درس املا خرداد 98 مقطع نهم در سراسر کشور  

با کلیک بر روی نام هر یک از استان‌هایی که به رنگ آبی مشخص شده است، می‌توانید برگه سؤالات امتحان برگزار شده آن استان را دریافت نمایید. 

یک‌شنبه98/02/25بوشهر
دوشنبه98/02/30کهگیلویه و بویر احمد
چهارشنبه98/03/01خراسان‌رضوی-سیستان‌و‌بلوچستان-خوزستان
پنج‌شنبه98/03/02خراسان‌شمالی-ایلام-قم-کرمان
سه‌شنبه98/03/07آذربایجان‌شرقی-یزد-مازندران
پنج‌شنبه98/03/09هرمزگان
یک‌شنبه98/03/12اردبیل- سمنان-گلستان-لرستان
دوشنبه98/03/13فارس-کرمانشاه
یک‌شنبه98/03/19البرز-کردستان-خراسان‌ جنوبیگیلانمرکزی
دوشنبه98/03/20آذربایجان‌غربی-چهارمحال‌ و بختیاری- زنجان- همدان
سه‌شنبه98/03/21اصفهان
چهارشنبه98/03/22شهر تهران-قزوین- شهرستان‌های‌ استان تهران


برنامه‌ امتحانی و سؤالات درس نگارش و انشا خرداد 98 مقطع نهم در سراسر کشور  

با کلیک بر روی نام هر یک از استان‌هایی که به رنگ آبی مشخص شده است، می‌توانید برگه سؤالات امتحان برگزار شده آن استان را دریافت نمایید. 

یک‌شنبه98/02/29سیستان‌و‌بلوچستان-خوزستان
سه‌شنبه98/02/31ایلام-گلستان
چهارشنبه98/03/01سمنان-زنجان
پنج‌شنبه98/03/02لرستان
سه‌شنبه98/03/07هرمزگان
پنج‌شنبه98/03/09فارس- مرکزیبوشهر
یک‌شنبه98/03/12قم-کرمان
دوشنبه98/03/13اردبیل-کهگیلویه‌ و‌ بویراحمد-خراسان جنوبی
یک‌شنبه98/03/19شهرتهران-آذربایجان‌غربی-خراسان‌ شمالیهمدان-چهارمحال‌ و بختیاری-خراسان‌رضوی
دوشنبه98/03/20البرزقزوین- شهرستان‌های‌ استان تهرانکردستان-گیلان
سه‌شنبه98/03/21اصفهان-آذربایجان‌ شرقی- یزدمازندران
چهارشنبه98/03/22کرمانشاه


برنامه‌ امتحانی و سؤالات درس آمادگی دفاعی خرداد 98 مقطع نهم در سراسر کشور  

با کلیک بر روی نام هر یک از استان‌هایی که به رنگ آبی مشخص شده است، می‌توانید برگه سؤالات امتحان برگزار شده آن استان را دریافت نمایید. 

چهارشنبه98/03/01ایلام- فارس
پنج‌شنبه98/03/02سیستان‌و‌بلوچستان
یک‌شنبه98/03/05لرستان
سه‌شنبه98/03/07خوزستان-کهگیلویه‌و‌بویراحمد
یک‌شنبه98/03/12هرمزگان
دوشنبه98/03/13سمنان-قم-کرمان-گلستان-بوشهر
یک‌شنبه98/03/19اردبیل
دوشنبه98/03/20مرکزییزد
سه‌شنبه98/03/21شهر تهران- قزوین- شهرستان‌های‌ استان تهرانکردستان-همدان
چهارشنبه98/03/22اصفهان- البرزآذربایجان‌ شرقی-خراسان‌ شمالی-گیلان-چهارمحال‌ و بختیاری- زنجان- مازندران
پنج‌شنبه98/03/23آذربایجان‌غربی- خراسان رضوی- خراسان‌ جنوبی
شنبه98/03/25کرمانشاه


فایل های ضمیمه