درس‌نامه علوم فنون ادبی دوازدهم(تاریخ ادبیات دوران معاصر)

درس‌نامه علوم فنون ادبی دوازدهم( مبحث تاریخ ادبیات دوران معاصر)

درس‌نامه علوم فنون ادبی دوازدهم(تاریخ ادبیات دوران معاصر)

درس‌نامه علوم فنون ادبی دوازدهم

درس هفتم:تاریخ ادبیات دوران معاصر

تهیه شده توسط:کیمیا طهماسبی-رتبه 7 کنکور سراسری 97

درس‌نامه علوم فنون ادبی دوازدهم(تاریخ ادبیات دوران معاصر)

 ویژگی‌های این درس‌نامه:

1)خلاصه و مفید

2)دسته بندی مطالب که باعث یادگیری آسان‌تر مبحث می‌شود.

3)ذکر تمام نکات مهم کنکوری

درس‌نامه قسمت سبک شناسی همین مبحث را هم در لینک زیر می‌توانید مشاهده کنید.

درس نامه علوم فنون ادبی(سبک شناسی دوران معاصر و انقلاب)

فایل کامل درس‌نامه را در قسمت فایل‌های ضمیمه دانلود کنید.