دهمی‌ها و یازدهمی‌های سخت‌کوش در مسیر الماس

دهمی‌ها و یازدهمی‌ها، رقابت مهم آزمون سراسری را در سال دوازدهم در پیش دارید و موفقیت در آزمون سراسری آمادگی همه‌جانبه می‌خواهد.

دهمی‌ها و یازدهمی‌های سخت‌کوش در مسیر الماس

معمولاً وقتی سخن از کربن به میان می‌آید، زغال و گرافیت در ذهن تداعی می‌شود؛ در حالی ‌که کربن، شکل باارزش دیگری به‌اسم «الماس» دارد که دستاورد سال‌ها همراهی با گرما و فشار در اعماق زمین است.

دهمی‌ها و یازدهمی‌ها، رقابت مهم آزمون سراسری را در سال دوازدهم در پیش دارید و موفقیت در آزمون سراسری آمادگی همه‌جانبه می‌خواهد. حجم کار در سال دوازدهم نسبت به سال‌های پایه بیشتر است و برای موفقیت بیشتر باید به مهارت کافی در روش‌های مطالعه و سخت‌کوشی دست یابید. سخت‌کوشی، لازمه‌ی پیشرفت است. بیشتر دانش‌آموزان دوست دارند سخت‌کوش باشند؛ اما بعد از مدتی، سخت‌کوشی را رها می‌کنند و با وجود باور به اهمیت آن، نمی‌توانند با همان کیفیت به مسیرشان ادامه دهند.

دفتر برنامه‌ریزی ابزار سودمندی است که به نظم‌ مطالعاتی متعادل و افزایش تدریجی و مطمئن ساعت مطالعه به شما کمک می‌کند. شما دهمی‌ها و یازدهمی‌ها از همین سال‌های پایه باید تکمیل درست و پیوسته‌ی دفتر برنامه‌ریزی را در اولویت قرار دهید.  پیوستگی شما به برنامه‌ی راهبردی و آزمون‌های برنامه‌ای، نتیجه‌ی رقابت سالم و پیوسته با خودتان است و این مهم از رهگذر نوشتن نقاط مثبت و موانع عملکرد و هدف‌گذاری‌های کوتاه‌مدت روزانه در دفتر برنامه‌ریزی میسر می‌شود.

با سخت‌کوشی، افق‌های وسیع‌تری فرارویتان نمایان می‌شود و از اینکه توانسته‌اید در زمان کمتر، حجم بیشتری از برنامه‌ها را پیش ببرید، احساس پیشرفت و آرامش خواهید کرد و به تثبیت و تداوم همین رویه مصمم خواهید شد.

هم‌سخن با این مصراع زیبا که «آتش عشق است کاندر نی فتاد» امیدوارم با آتش اشتیاق برآمده از سخت‌کوشی، همیشه در مسیر الماس بدرخشید.