کتاب زرد 10 کنکور و کتاب زرد 97 برای دوران جمع‌بندی

سه سال تلاش، سه سال برنامه‌ریزی مستمر و سه سال شرکت در آزمون‌های برنامه‌ای و مطالعه‌ی دقیق، همه و همه برای رسیدن به موفقیت در روز کنکور است.

کتاب زرد 10 کنکور و کتاب زرد 97 برای دوران جمع‌بندی

سه سال تلاش، سه سال برنامه‌ریزی مستمر و سه سال شرکت در آزمون‌های برنامه‌ای و مطالعه‌ی دقیق، همه و همه برای رسیدن به موفقیت در روز کنکور است. بسیاری از دانش‌آموزان در آزمون‌های ۲ هفته‌ای به دلیل کم بودن حجم مطلب و تسلط نسبی، نتایج قابل قبولی دارند، ولی در آزمون‌های جامع به دلیل نداشتن روش و استراتژی مشخص و نداشتن منبع مناسب برای مرور کردن موارد لازم نمی‌توانند به کل مطالبی که در طی سه سال بلد بودند، تسلط یابند و همین باعث می‌شود که در روز کنکور دچار سردرگمی شوند.

بهتر است که داوطلبین کنکور برای اجتناب از سردرگمی و مرور موثرتر در دوران جمع‌بندی و همزمان با آزمون‌های جامع کانون، کتاب زرد ۱۰ کنکور و کتاب زرد ۹۷ را به عنوان منابع اصلی استفاده کنند. با مرورهای سریع، جامع و هدفمند و برگزاری آزمون‌های سه روز یک‌بار و نیز با استفاده از منابع مناسب، می‌توان بازخورد مناسبی از خلاءهای اطلاعاتی پیدا کرد. با نمایان شدن خلاءها به صورت خودکار برنامه‌ی مناسب برای سه روز بعدی تدوین می شود.

این ارجاعات مکرر به منابع متعدد و مرور بسیاری از مطالب باعث افزایش اعتماد به‌نفس و تمرکز داوطلب می‌شود و در ضمن مرور سوال‌های کنکور سال‌های اخیر باعث تمرکز بر مباحث مورد علاقه‌ی طراحان سوالات کنکور شده و ضریب موفقیت در جلسه‌ی کنکور را افزایش می‌دهد.