بهترین منابع دوران جمع‌بندی

دوران جمع‌بندی همان‌طور که از نامش پیداست، ویژه‌ی مرور و جمع‌بندی مطالب خوانده شده و تجمیع و تثبیت آموخته‌ها برای روز کنکور است.

بهترین منابع دوران جمع‌بندی

دوران جمع‌بندی همان‌طور که از نامش پیداست، ویژه‌ی مرور و جمع‌بندی مطالب خوانده شده و تجمیع و تثبیت آموخته‌ها برای روز کنکور است. برای رسیدن به این منظور انتخاب روش مطالعه‌ی صحیح و منابع متناسب بسیار مهم است. منابع متناسب برای این دوران باید ویژگی‌های خاصی داشته باشند و با توجه به این ویژگی‌ها مورد استفاده قرار بگیرند. موارد زیر در گروه بهترین منابع قرار دارند :

  • پاسخ‌نامه‌ی تشریحی کتاب‌های جمع‌بندی ( 10 دوره، 4 دوره، 6سال )

  • پاسخ‌نامه تشریحی کتاب زرد عمومی (که در پروژه‌ی هفتم خوانده و نشان‌گذاری کرده‌اید.)

  • کتاب خودآموزی (که در طول سال توسط خودتان نوشته شده و اختصاصی خودتان است.)

  • جزوه‌ی هوشمند (کارنامه‌ی اشتباهات)

  • تست‌های نشان‌دار (از کتاب‌های مختلف که در طول سال تمرین کرده و نشان‌گذاری کرده‌اید.)

  • خلاصه‌ی درس‌ها و جزوه‌ها و نکات آموزشی

  • خلاصه‌نویسی‌های خودتان