تابستان و نگاه به آینده

برنامه‌ی راهبردی تابستان شامل دو بخش نگاه به گذشته و نگاه به آینده است.

تابستان و نگاه به آینده

برنامه‌ی راهبردی تابستان شامل دو بخش نگاه به گذشته و نگاه به آینده است.

در قسمت نگاه به آینده به شما امکان مطالعه‌ی درس‌های سال آینده داده می‌شود که این دو فایده‌ی مهم برای شما خواهد داشت.

  • پیش‌خوانی دروس باعث آشنایی با مفاهیم جدید و ایجاد یک مقدمه‌ی ذهنی می‌شود که این مساله باعث می‌شود در طول سال تحصیلی در کلاس درس راندمان یادگیری‌تان افزایش یابد. چون قبلاً مطالب را خوانده‌اید، مباحث برای شما تکراری است و به مثابه کلاس رفع اشکالی است که در آن هماهنگی شما با دبیر زیاد است.

  • خواندن درس در منزل و یا حتی با شرکت در کلاس‌های تقویتی اگر با بازخورد گرفتن همراه شود، تاثیر بیشتری داشته و یادگیری به مراتب بهتر و بیشتر خواهد بود. لذا شرکت در آزمون‌های برنامه‌ای این امکان را به شما می‌دهد تا در طول هفته پیشروی متناسبی از درس جدید داشته باشید. هم‌چنین میزان یادگیری خود را محک بزنید و به این ترتیب خواهیدتوانست روش‌های مطالعه‌ی صحیح هر درس را پیدا کنید. این باعث خواهد شد در طول سال همیشه یک قدم از دوستان خود جلوتر باشید.

این یک مساله‌ی ثابت شده است که افزایش تراز دانش‌آموزانی که از تابستان در آزمون‌ها شرکت کرده‌اند نسبت به کسانی که از مهرماه در آزمون‌ها حضور پیدا می‌کنند بیشتر است.

برنامه راهبردی آزمون های کانون - تابستان 98