کمپ شبیه ساز سه روز یک بار

"بازیابی" یکی از نام‌آشناترین واژه‌ها برای یک دانش‌آموز کانونی است. در اهمیت بازیابی، همین بس که در ساز و کار جمع‌بندی انتهای هر پروژه، می‌توان به وضوح رگه‌های روشن آن را دید.

کمپ شبیه ساز سه روز یک بار

کمپ شبیه ساز سه روز یک بار

بهترین اردو  برای زیباترین درخشش


"بازیابی" یکی از نام‌آشناترین واژه‌ها برای یک دانش‌آموز کانونی است. در اهمیت بازیابی، همین بس که در ساز و کار جمع‌بندی انتهای هر پروژه، می‌توان به وضوح رگه‌های روشن آن را دید. بازخوانی‌های کم بازده در نقطه‌ی مقابل رویکرد بازیابی قرار دارد. پروژه‌ی 8 نیز با آزمون‌های پی در پی سه روز یک بار، گل سرسبد بازیابی‌های جامع و حرفه‌ای است.

احتمالا می‌دانید تیم‌های ملی فوتبال، دو ماه مانده به شروع مسابقات جام‌جهانی، بازیکنان را به اردوی آماده‌سازی فرامی‌خوانند. محلی که به خوبی شبیه‌سازی شده و بازیکنان با انجام بازی‌های تدارکاتی، به شرایط ایده‌آل نزدیک شده و در فضای رقابت حرفه‌ای قرار می‌گیرند.

دانش‌آموزان کانونی و غیرکانونی می‌توانند از چنین فضای تمرینی شبیه‌ساز برخوردار شوند. کتاب‌های زرد اختصاصی و زرد مشترک، بازی‌های تدارکاتی شما است که طبق برنامه‌ی مشخص‌شده، در آزمون‌ها حضور یافته و مشاوره‌های تخصصی و بازخوردهای هماهنگ کشوری دریافت می نمایید. یک نیم‌روز از هر سه روز را آزمون می‌دهید و دو‌ونیم روز بعدی را بر اساس نقشه‌ی مطالعاتی طراحی شده به تحلیل آزمون و تکمیل آموخته‌ها می‌پردازید. در واقع در هر سه روز، مهم‌ترین قسمت‌های کتاب درسی را آزمون می‌دهید. هر آزمون بیش از 1000 نکته‌ی آموزشی دارد و مطمئنا بعد از چهارمین آزمون سه روز یک‌بار، می‌توانید جزئیات بیشتری از مباحث مهم را پوشش دهید.

نقطه‌ی مقابل این جمع‌بندی، روش سنتی و ناکارآمد "بقچه‌ای‌" می‌باشد. یعنی دانش‌آموز در هر دو سه روز، یک درس را مرور کرده و تا چند هفته کنار می‌گذارد. در نتیجه میزان خستگی به دلیل نبود تنوع  و احتمال فراموشی به خاطر فاصله زمانی طولانی در مرور مباحث افزایش می‌یابد. اما در آزمون‌های سه روز یک‌بار، در هر سه روز تمامی درس‌ها بازیابی می‌شوند و نیز مدیریت زمان با اجرای تکنیک‌های ضربدر و منها و زمان‌های نقصانی و تمرین نظم در ساعات خواب و بیداری و تنظیم اصول تغذیه‌ی مناسب به افزایش آمادگی شما کمک شایانی خواهد نمود.

امیدوارم در ادامه‌ی مسیر نیز با قدرت و اطمینان، بدرخشید.