استراتژی بازگشت چیست؟

راه‌کارها به تنهایی تاثیرگذار نخواهند بود، بلکه زمانی نتیجه‌ی خود را نشان می‌دهند که به‌درستی انتخاب شده و در جای مناسب به کار گرفته شوند.

استراتژی بازگشت چیست؟

راه‌کارها به تنهایی تاثیرگذار نخواهند بود، بلکه زمانی نتیجه‌ی خود را نشان می‌دهند که به‌درستی انتخاب شده و در جای مناسب به کار گرفته شوند.

یکی از این راه‌کارها که انتخاب صحیح در آن حرف اول را می‌زند «استراتژی بازگشت» است.

شاید اسم این روش بارها به گوش‌تان خورده باشد، مثلاً در اجرای روش ضربدر منها حتماً باید استراتژی بازگشت داشته باشید. یعنی بعد از تفکیک سوالات با علامت‌های مشخص، اگر وقت اضافه داشته باشید باید به سراغ گروه ( * ) برگردید. اینجا استراتژی بازگشت به شما بسیار کمک می‌کند.

داشتن فراشناخت هم مهم است. اینکه شما در زمان حداقلی ذخیره شده بتوانید سوالی را برای پاسخگویی انتخاب کنید که احتمال رسیدن به پاسخ صحیح در آن سوال بالا است، نیازمند بینش و شفافیت ذهن است. این انتخابِ درست همان استراتژی بازگشت است.

در دوران جمع بندی هم که از روش سه روز یک‌بار استفاده می‌کنید، استراتژی بازگشت بسیار مهم خواهد بود. چون شما باید براساس نتایج آزمون نیم‌روز اول بتوانید هم مباحث را برای مرور به‌طور صحیح طبقه بندی و انتخاب کنید و مهم‌تر اینکه برای هر مورد بهترین و متناسب‌ترین منبع مطالعاتی را برگزینید.

موفقیت در استفاده از استراتژی بازگشت در گرو داشتن ذهنی شفاف، شناخت کامل از ویژگی منابع مطالعاتی، وضعیت مطالعاتی مناسب، میزان تسلط بر مباحث و تکمیل یادگیری‌های ناقص است.