صد در صدی‌های آزمون 20 اردیبهشت دهم تجربی

در این پست میانگین و تعداد نفراتی که هر درس را به طور کامل پاسخ داده اند اورده شده است.

صد در صدی‌های آزمون 20 اردیبهشت دهم تجربی

صد در صدی‌های آزمون 20 اردیبهشت دهم تجربی