کنکور 98

کاظم قلم چی : شروع تابستان با بازیابی . چرا؟

تحقیقات علمی جدید نشان داده است که امتحان دادن فقط برای به خاطر آوردن نیست بلکه هنگامی که امتحان می‌دهیم در همان زمان بهتر یادمی گیریم و امتحان دادن روش بهتری برای یادگرفتن است .

کاظم قلم چی :  شروع تابستان با بازیابی . چرا؟

 

بازیابی چیست؟

تحقیقات علمی جدید نشان داده است که امتحان دادن فقط برای به خاطر آوردن نیست بلکه هنگامی که امتحان می دهیم در همان زمان بهتر یادمی گیریم و امتحان دادن روش بهتری برای یادگرفتن است .امتحان دادن از دوباره خوانی و چند بار خواندن مطلب اثر بهترو موثرتری دارد .  

 

در برنامه ای که برای یازدهمی ها پیشنهاد کرده ایم . شروع برنامه با امتحان دادن است . این که ابتدا امتحان بدهیم و سپس درس بخوانیم یک کشف مهم است که بر اساس تحقیقات علمی معتبر انجام شده است . دانش آموزان یازدهمی  در خرداد امتحانات یازدهم را به پایان می رسانند . یک سال درس های یازدهم را مطالعه کرده اند و یک سال قبل تر هم درس های دهم را خوانده اند برخی مطالب را فراموش کرده اند و برخی را بلد هستند . پیشنهاد ما این است که درچندآزمون جامع ، همه ی درس های یازدهم  و دهم را  ابتدا به صورت جامع و مجموعه ای امتحان بدهند و سپس برنامه ی مطالعه ی شخصی خود را برای تابستان تنظیم کنند . البته نتایج امتحانات مدرسه هم برای تنظیم برنامه ی تابستان کمک می کند .


اکنون  احتمالا سوال شما این است: فایده های امتحان  دادن قبل از درس خواندن چیست ؟


فایده ی اول : توهم فراموشی و توهم بلد نبودن تصحیح می شود . متوجه می شوید بعضی مطالب را که فکر می کردید فراموش کردید یا بلد نیستید بلد هستید .

فایده ی دوم : توهم یادگیری تصحیح می شود .  این موضوع عکس موضوع اول است . ممکن است فکر کنید بعضی مطالب را بلد هستید . با امتحان دادن متوجه خواهید شد که واقعا بعضی  مطالب را بلدنیستید و باید آن ها را یادبگیرید.

فایده ی سوم : امتحان دادن باعث ایجاد انگیزه ی مطالعه می شود . امتحان دادن مثل یک مسابقه است .بی حوصلگی را ازمیان می برد و شوق و ذوق مطالعه را تقویت می کند

فایده ی چهارم : هنگام امتحان دادن ، یادگیری از نوعی متفاوت از بار نخست رخ می دهد . وقتی امتحان می دهید فقط مطالب یادگرفته شده را به خاطر نمی آورید بلکه  یادگیری جدیدی رخ می دهد . ذهن شما در هنگام به یادآوردن ، از مسیر دیگری حرکت می کند و یادگیری متفاوت از قبل اتفاق می افتد . امتحان دادن علاوه بر به یادآوردن به معنی یادگیری از نوعی جدید است . 

فایده ی پنجم : هنگام امتحان دادن ، مطالب را طبقه بندی می کنید . فراموش شده ها ، شک دارها ، آن چه  خودتان می دانید ناقص یادگرفته اید و  مطالب مهم در هنگام امتحان در ذهنتان دسته بندی می شود . اما بهتر است این کار را به صورت کتبی انجام دهید .

فایده ی ششم : برای مطالعه ی بعدی برنامه ریزی می کنید .هم زمان با تشخیص نقاط قوت و ضعف و طبقه بندی مطالب  ، اولویت هایتان را مشخص می کنید و برای مطالعه ی بعدی برنامه ریزی می کنید.

 

انواع بازیابی

روش بازیابی فقط امتحان دادن نیست . می توانید در باره ی یک مطلب درسی ( یا غیر درسی) فکر کنید و هر چه را می دانید احضار کنید و به خاطر بیاورید . این کار را می توانید بلافاصله پس از تدریس معلم  ، در زنگ تفریح یا درهنگام بازگشت به خانه انجام دهید.

می توانید هر چه را از یک مطلب می دانید روی یک برگه بنویسید

می توانید آن چه را یادگرفته اید برای دوست خود یا مادر خود بیان کنید

می توانید تمرین ها و مساله هایی را که معلم در سر کلاس حل کرده است یک بار دیگر خودتان حل کنید

می توانید برای دوستانتان سوال طرح کنید. بهتر است سوال ها را در جایی بنویسید و یا به سوال های ایشان پاسخ بدهید

بازیابی انواع متفاوت دارد

 

بازیابی را در چه زمان هایی می توان انجام داد؟

 

قبل از تدریس معلم : وقتی به سوال های امتحانی نگاه می کنید حتی اگر نتوانید به آن سوال ها پاسخ دهید . موضوع های مهم را تشخیص می دهید و سوال هایی در ذهنتان شکل می گیرد تا هنگام تدریس معلم مطالب را بهتر یاد بگیرید . بازیابی قبل از تدریس را تعداد کمی از افراد انجام می دهند.

بازیابی بلافاصله پس از تدریس معلم : بهتر است به جای خواندن جزوه ، پس از تدریس معلم ، هر چه را به خاطر می آورید  برای خودتان یا دیگران بازگو کنید یا در یک دفتر بنویسید و بهتر است به جای آن که مساله ها و تمرین هایی که معلم در کلاس حل کرده است را دوباره بخوانید خودتان حل کنید و تا به جواب نرسیده اید به راه حل ها نگاه نکنید . بهتر است کمی به مغزتان فشار بیاورید .

بازیابی  قبل از امتحانات : هم اکنون فصل امتحانات پایان سال است بهتر است کار را با یک یا چند نمونه سوال امتحانی  شروع کنید. روشی که بعضی دانش آموزان دارند این است که ابتدا درس می خوانند و سپس نمونه سوال حل می کنند . این روش را معکوس کنید ابتدا نمونه سوال حل کنید و سپس  بر اساس نقاط قوت و ضعف خود ، قسمت هایی را که بیشتر نیاز دارید مطالعه کنید . برای مطالعه ی موثر و هدفمند باید بدانید کدام قسمت ها برایتان مهم تر و ضروری تر است و تشخیص اولویت ها با حدس و گمان به دست نمی آید . اول امتحان بدهید تا بدانید چگونه بخوانید.

کاظم قلم چی
کاظم قلم چی :  شروع تابستان با بازیابی . چرا؟