روزجهانی بستنی علمی درماه رمضان برگزارمی شود

مراسم روزجهانی بستنی علمی 20 اردیبهشت ماه در ایران همزمان با ماه مبارک رمضان بعد از اذان مغرب وعشاء، برگزار می‌شود.

روزجهانی بستنی علمی درماه رمضان برگزارمی شود
مراسم روزجهانی بستنی علمی 20 اردیبهشت ماه در ایران همزمان با ماه مبارک رمضان بعد از اذان مغرب وعشاء، برگزار می شود.

روز 20 اردیبهشت با هدف افزایش سرانه کتابخوانی و بازنگری در فرهنگ استفاده از فضاهای عمومی شهری به نام روز بستنی علمی نامگذاری شده است.
مراسم روزجهانی بستنی علمی، فرصتی برای جلب توجه جهان به موضوع مطالعه و اهمیت آن در پرورش توان علمی و فرهنگی نسل جوان در سراسر دنیا است.
در این روز محققان، پژوهشگران و نخبگان علمی جهان، در یکی از فضاهای عمومی شهری مانند پارک ها، اقدام به مطالعه یک صفحه از کتاب علمی مرتبط با رشته تحصیلی خود همراه با خوردن بستنی می کنند. مطالعه، افزایش سرانه کتابخوانی و بازنگری درفرهنگ استفاده از فضاهای عمومی شهری، از جمله انگیزه های این روز است.
با توجه به تقارن این روز با ماه مبارک رمضان، امسال علاقه مندان می توانند پس از وقت افطار در پارک های محل سکونت خود، همراه با خوردن یک بستنی، یک صفحه از کتاب مورد علاقه خود را مطالعه و این مراسم را در یکی از پارک های شهر خود نمادینه سازند.
امید است در سال های آتی با برگزاری چنین محافلی علاوه بر افزایش سرانه مطالعه کتاب، فضاهای شهری که امروزه تهی از معنای اصلی خود است، برای شهروندان تبدیل به محیطی مطلوب شود.
شرکت کنندگان دراین روز، می توانند عکس هایی از خود برای جشنواره جهانی تصاویر برتربه آدرس INFO@SICECREAM.COM، وب سایت روز جهانی به آدرس SICECREAM.COM ارسال کنند.

منبع :