ساخت انواع جملات شرطی در زبان انگلیسی

در این قسمت نکات مربوط به نحوه‌ی ساخت انواع جملات شرطی در زبان انگلیسی مشاهده می‌کنید.

ساخت انواع جملات شرطی در زبان انگلیسی


ساخت انواع جملات شرطی در زبان انگلیسی

مائده چرچی بابایی رتبه 32

منبع:کتاب آبی پیمانه ای زبان انگلیسی