کنکور 98

مجله دهم و یازدهم: مجله سرای دانش 47

در این قسمت می‌توانید فایل کامل شماره‌ی 47 مجله‌ی سرای دانش (20 اردیبهشت ) را که برای دانش‌آموزان و هنرجویان دهم و یازدهم منتشر شده است، دانلود کنید.

مجله دهم و یازدهم: مجله سرای دانش 47

در این قسمت می‌توانید فایل کامل شماره‌ی 47 مجله‌ی سرای دانش (20 اردیبهشت ) را که برای دانش‌آموزان و هنرجویان دهم و یازدهم منتشر شده است، دانلود کنید.

این مجله آخرین مجله‌ی دانش‌آموزان متوسطه‌ی دوهم پایه‌ی دهم و یازدهم در سال تحصیلی 98-1397 می‌باشد. منتظر مجله‌های سرای دانش برای دانش‌آموزان دهم و یازدهم در تابستان 1398 باشید.


مجله دهم و یازدهم: مجله سرای دانش 47


منبع :