آنچه لازم است برای آزمون 20 اردیبهشت یازدهم معماری بدانید

آزمون 20 اردیبهشت ماه یازدهم معماری شامل 60 سوال عمومی با زمان پاسخ‌گویی 60 دقیقه می‌باشد که در دروس انتخابی شیمی و فیزیک دانش‌آموزان معماری ملزم به پاسخ به سوالات درس فیزیک هستند

آنچه لازم است برای آزمون 20 اردیبهشت یازدهم معماری بدانید

آنچه لازم است برای آزمون20 اردیبهشت  یازدهم معماری بدانید.

با سلام

آزمون 20 اردیبهشت ماه یازدهم معماری شامل 60 سوال عمومی با زمان پاسخ‌گویی 60 دقیقه می‌باشد که در دروس انتخابی شیمی و فیزیک دانش‌آموزان معماری  ملزم به پاسخ به سوالات درس فیزیک هستند، همچنین در این آزمون 40 سوال تخصصی با زمان پاسخ گویی 45 دقیقه وجود دارد.

برنامه آزمون  20 اردیبهشت تعداد سوال و زمان‌بندی آزمون را در ادامه مشاهده کنید.

موفق باشید.

اهداف و وی‍‍ژگی‌های این آزمون

● پایان نیم­سال دوم

●مباحث نیم سال دوم در این آزمون تمام شده  و مطالعه مناسب می تواند حسن ختامی برای آزمون های امسال شما باشد.

● توصیه می شود به تصاویر کتاب و زیر نویس ها توجه کنید.

آنچه لازم است برای آزمون 20 اردیبهشت یازدهم معماری بدانید

آنچه لازم است برای آزمون 20 اردیبهشت یازدهم معماری بدانید

آنچه لازم است برای آزمون 20 اردیبهشت یازدهم معماری بدانید

آنچه لازم است برای آزمون 20 اردیبهشت یازدهم معماری بدانید