شرکت در آزمون‌های هماهنگ ویژه دوران جمع‌بندی با اپ کتاب زرد

درباره اپلیکیشن کتاب زرد بیشتر بدانیم ... *مجموعه کتاب‌های زرد *برگزاری آزمون‌های هماهنگ ویژه دوران جمع بندی

شرکت در آزمون‌های هماهنگ ویژه دوران جمع‌بندی با اپ کتاب زرداپلیکیشن کتاب زرد شامل :‌

*برگزاری آزمون های هماهنگ ویژه دوران جمع بندی 

*قابلیت درصد گیریدر هر درس 

*دریافت pdf نکات راهبردی هر درس 

*تخمین رتبه 
**** اگر در نصب نسخه ios دچار مشکل شدید لطفا مراحل زیر را طی کنید : 


1-ابتدا لطفا ایکون برنامه های دانلود شده(که تاریک یا کمرنگ بوده) را موفق نبوده حذف کنید

2-ایکون فایل سیبچه ویژه را نیز پاک کنید

3-وارد سیبچه شده و گزینه حذف فایل های دانلودی را بزنید

4-گوشی را نیز یکبار خاموش و سپس روشن نمایید

5- سپس در قسمت سرچ برنامه های سیبچه،  سیبچه ویژه را دانلود و نصب کنیدو سپس برنامه های مورد نظر خود را دانلود ونصب کنید.


                                                   دانلود اپلیکیشن ios 


                                                   دانلود اپلیکیشن اندروید 


شرکت در آزمون‌های هماهنگ ویژه دوران جمع‌بندی با اپ کتاب زرد


شرکت در آزمون‌های هماهنگ ویژه دوران جمع‌بندی با اپ کتاب زرد

شرکت در آزمون‌های هماهنگ ویژه دوران جمع‌بندی با اپ کتاب زرد

شرکت در آزمون‌های هماهنگ ویژه دوران جمع‌بندی با اپ کتاب زرد

شرکت در آزمون‌های هماهنگ ویژه دوران جمع‌بندی با اپ کتاب زرد