چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و پنجم

چهل پله تا آزمون عملی-پله بیست و پنجم مطالب تئوری مربوط به وسایل شخصی و خانگی(1)

چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و پنجم

چهل پله تا آزمون عملی-پله بیست و پنجم 

 مطالب تئوری مربوط به وسایل شخصی و خانگی (1)

چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و پنجم

در این نسخه از چهل پله تا آزمون عملی میخواهم به بررسی برخی از وسایل برقی مهم که کاربرد اصلی آنها در منزل است بپردازم. 

وسایلی که ما به صورت معمول با <آنها سر و کار داریم و از آنها بسیار استفاده میکنیم را چه قدر میشناسید؟


جارو برقی 

چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و پنجم


جارو برقی از نظر ساختمانی به دو قشسمت کلی تقسیم میشود. 

قسمت الکتریکی

قسمت مکانیکی

در این قسمت بیشتر بخش مکانیکی قابل توجه است. شکل ظاهری قطعات مکانیکی یک جارو برقی برعکس بخش الکتریکی آن از تنوع بسیار ی برخوردار است ، به طوری که هر سازنده بنا بر طراحی خاص خود اسختمان خارجی دستگاه را می‌سازد .

چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و پنجم

چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و پنجم


از نکات  قابل توجه در طراحی جارو برقی سهولت در جابه جایی ، توان مکش و عدم تولید صداست . بخش های مختلف یک جارو برقی شامل موارد زیر است:

کلید روشن و خاموش ، کلید کابل جمع کن ،‌کابل و دوشاخ برق، درپوش جایگاه موتور ، چرخ ،‌ضربه گیر ، دستگیره ، اتصال دهنده لوله خرطومی به جارو برقی، زبانه آزاد کننده درپوش، لوله خرطومی ، برس های مخصوص .

چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و پنجمسشوار 

چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و پنجم


از نکات مهم در طراحی یک سشوار قابل توجه است فرم دسته آن و بدنه سشوار  و قرار گیری راحت دست و همچنین در دسترس بودن دکمه های آن است. اجزائ سشوار شامل موتور ، المنت حرارتی، کلید روشن خاموش و فن هستند.

چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و پنجم


سبد خرید

چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و پنجم


 از نکات قابل توجه در یک سبد خرید سهولت جابه جایی آن و قرار گیری آن و قرار گیری خرید های متفاوت در آن است اجزا اصلی سبد خرید شامل محفظهای برای قرار گیری خرید های متنوع در آن ، دسته و چرخ می‌باشد.

چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و پنجم


ماشین لباس شویی 

چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و پنجم


بدنه خارجی آن از ورق های آهنی ساخته می‌شود که به منظور حفاظت در مقابل آب و رطوبت و جلوگیری از پوسیدگی به صورت الکترو استاتیک رنگ آمیزی شده است. یکی از قسمت های مهم  ماشین لباس شویی وزنه سیمانی و یا پلاستیکی فشرده تقریبا به وزن 10 الی 15 کیلو گرم است که برای حفظ تعادل ماشین، زمانی که برای خشک کردن لباس با دور تند کار می‌کند به کار می‌رود . 


چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و پنجم


در طراحی آرم و نشانگر های روی ماشین لباس‌شویی فاکتور های ارگونومی برای تشخیص درست آنها، در دست گرفتن راحت کنترل کننده‌ها اهمیت زیادی دارد. آرم تمام ماشین های لباس شویی در یک جای خاص قرار دارد.

چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و پنجم

تهیه شده توسط نسیم پوراحمد