بورسیه کمک هزینه تحصیلی بیش از 2000 دانش آموز در سال 97

در سال 1397، به 2 هزار و دوازده دانش آموز، کمک هزینه تحصیلی بورسیه نوع دوم توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) اعطاء شد.

بورسیه کمک هزینه تحصیلی بیش از 2000 دانش آموز در سال 97

در سال 1397، به 2 هزار و دوازده دانش آموز، کمک هزینه تحصیلی بورسیه نوع دوم توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) اعطاء شد.

 

سحر فتاحی مسئول پروژه بورسیه نوع دوم در این باره گفت: این تعداد دانش آموز، از مهر تا پایان اسفند 97 در مجموع بالغ بر 6 میلیارد و 150 میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی دریافت کردند.

وی با بیان اینکه سرانه پرداختی برای هر دانش آموز 560 هزار ریال است، درخصوص میزان پرداخت کمک هزینه های تحصیلی بر اساس میانگین تراز دانش آموزان بیان کرد: دانش آموزان با میانگین تراز بالای 7000 مبلغ 800 هزار ریال، تراز 6000 تا 7000 مبلغ 600 هزار ریال و تراز 5500 تا 6000 مبلغ 500 هزار ریال، ماهیانه به عنوان کمک هزینه تحصیلی دریافت می کنند.

وی در ادامه گفت: استان های مازندران با 238 دانش آموز، خراسان رضوی با 229 دانش آموز و آذربایجان غربی با 164 دانش آموز، بیشترین تعداد بورسیه نوع دوم را در این مدت داشته اند.

به گفته فتاحی شرایط ارائه این کمک هزینه، شامل میانگین تراز بالای 6000 و عدم غیبت در آزمون های برنامه ای، عضویت بیش از سه سال در بورسیه و شرایط مالی ضعیف تر نسبت به سایر دانش آموزان است.

لازم به ذکر است بنیاد قلم چی از سال 84 تا پایان سال 97، به 30 هزار و 212 دانش آموز سراسر کشور، بالغ بر 73 میلیارد ریال کمک هزینه تحصیلی اعطاء کرده است.

منبع :