سوالات ریاضی آمادگی آزمون 20 اردیبهشت پنجم دبستان

در فایل زیر ده سوال تشریحی همراه با پاسخ آورده شده است.

سوالات ریاضی آمادگی آزمون 20 اردیبهشت پنجم دبستان

در فایل زیر سوالات ریاضی از مباحث 20 اردیبهشت گذاشته شده است.

برای مشاهده صفحه ی درس ها کلیک کنید