بهترین ساعت برای انجام ورزش روزانه

یافته‌های اخیردانشمندان نشان می‌دهندبیش از50درصدازدگرگونی‌ها درمتابولیسم وریتم بدن انسان درطول روز روی می‌دهد به همین دلیل انجام ورزش درطول روزمی‌تواند اثرگذاری بیشتری بر سلامت جسم و روان داشته باشند.

بهترین ساعت برای انجام ورزش روزانه

به گزارش بهداشت نیوز یافته‌های اخیر دانشمندان نشان می‌دهند بیش از ۵۰ درصد از دگرگونی‌ها درمتابولیسم و ریتم بدن انسان درطول روز روی می‌دهد به همین دلیل انجام ورزش در طول روز می‌تواند اثرگذاری بیشتری بر سلامت جسم و روان داشته باشد.

بیشتر افراد به ویژه افراد شاغل به دلیل درگیر بودن در طول روز، شب‌ها به انجام ورزش می‌پردازند و این در حالی است انجام ورزش در شب سبب افزایش فشارخون، بی خوابی، بد خوابی و احساس خستگی شدید در افراد می‌شود؛ کارشناسان توصیه می‌کنند بین زمان انجام ورزش با ساعت خواب حداقل باید سه ساعت فاصله باشد تا فشارخون به حالت طبیعی باز گردد.

منبع :