کارت آزمون دهم انسانی 20 اردیبهشت 1398

در اینجا، کارت‌هایی که منطبق با مباحث آزمون 20 اردیبهشت 1398 هستند، ارائه شده است. شما می‌توانید برای آزمون پیش‌رو، از این کارت‌ها استفاده کنید ...

کارت آزمون دهم انسانی 20 اردیبهشت 1398

دانش‌آموزان عزیز دهمی

سلام

فلـش‌کـارت بهترین ابزار برای مرور و جمع‌بندی دروس در زمان کم می‌باشد،یکی از ویژگی‌های مهم فلش‌کارت این است که شما می‌توانید کارت‌ها‌ی مربوط به آن مبحث از درس را جدا کرده و به‌همراه داشته باشید و از آن‌ها در کتابخانه، مسیر رفت‌و آمد (تاکسی، اتوبوس ، مترو )، مسافرت و مهمانی استفاده کنید.برای آزمون پیش‌رو (‌ آزمون 20 اردیبهشت 1398) ، شما می‌توانید با خواندن کارت‌های تعیین شده در هر درس،مطالب مربوط به آزمون را مرور کنید.

کارت آزمون دهم انسانی 20 اردیبهشت 1398