فیلم تحلیل سوالات آزمون 13 اردیبهشت 98 دروس تخصصی تجربی

در این خبر فیلم‌های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 13 اردیبهشت 98 ، دروس تخصصی رشته تجربی را مشاهده می‌نمائید :‌

فیلم تحلیل سوالات آزمون 13 اردیبهشت 98 دروس تخصصی تجربی

در این خبر فیلم های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 18 اردیبهشت 98 ، دروس تخصصی رشته تجربی را مشاهده می نمائید :‌


ریاضی 3 : محمد جواد محسنی


زیست 3 : محمد امین بیگی - وحید شهنواز


فیزیک 3 : حسین میرزایی - وحید مجدآبادی


شیمی 3 : حامد اسماعیلی

فایل های ضمیمه