خودنگاری آغازین و پایانی برترهای تهران - 13 اردیبهشت 98

نمونه‌هایی از خودنگارین آغازین و پایانی دانش‌آموزان برتر در آزمون 13 اردیبهشت 98 در زیر آورده شده است:

خودنگاری آغازین و پایانی برترهای تهران - 13 اردیبهشت 98

خودنگاری آغازین و پایانی

کانونی‌ها قبل از هر آزمون یک برگه دریافت می‌کنند که در یک طرف این برگه هدف‌گذاری چندتا از ده‌تا را انجام می دهند و در پشت آن، خودنگاری آغازی و پایانی را می نویسند (البته نسخه‌های دیگری هم برای خودنگاری اخیرا در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد که در آن در یک قسمت به شرح روحیات خود می‌پردازند و در یک قسمت در مورد پیش‌بینی خودشان از شرایط آن روزشان در آن آزمون می‌نویسند). خودنگاری آغازی را قبل از آزمون و پایانی را بعد از آزمون می‌نویسند. دانش‌آموزان سه دسته هستند. دسته اول کسانی که در خودارزیابی بسیار خوش‌بینانه عمل می‌کنند و دسته دوم کسانی که بسیار بدبینانه و با نگرشی منفی خودشان را ارزیابی می‌کنند و دسته آخر انسان‌های تحیل‌گر و منطقی. این دسته واقع‌گرایانه هم نکات مثبت خودشان و هم نقاط ضعف خودشان را می بینند. نوشته های این سه دسته از هم متفاوت است اما هر سه دسته از نوشتن خودنگاری بهره می‌برند و به کسب نتیجه بهتر از آزمون به آن‌ها کمک می‌کند. در هدف‌گذاری هم باید به واقع‌بنیانه بودن آن توجه کنید مثلا اگر در درسی شما به طور میانگین 3 تا از ده تا پاسخ می دهید بهتر است برای هدف‌گذاری در بهترین حالت یک یا دو واحد از ده‌تا افزایش را هدف‌گذاری کنید.

نمونه‌هایی از خودنگارین آغازین و پایانی دانش‌آموزان برتر در آزمون 13 اردیبهشت 98 در زیر آورده شده است:

خودنگاری آغازین و پایانی برترهای تهران - 13 اردیبهشت 98

خودنگاری آغازین و پایانی برترهای تهران - 13 اردیبهشت 98

خودنگاری آغازین و پایانی برترهای تهران - 13 اردیبهشت 98

خودنگاری آغازین و پایانی برترهای تهران - 13 اردیبهشت 98

خودنگاری آغازین و پایانی برترهای تهران - 13 اردیبهشت 98

خودنگاری آغازین و پایانی برترهای تهران - 13 اردیبهشت 98

خودنگاری آغازین و پایانی برترهای تهران - 13 اردیبهشت 98

خودنگاری آغازین و پایانی برترهای تهران - 13 اردیبهشت 98

خودنگاری آغازین و پایانی برترهای تهران - 13 اردیبهشت 98

خودنگاری آغازین و پایانی برترهای تهران - 13 اردیبهشت 98

خودنگاری آغازین و پایانی برترهای تهران - 13 اردیبهشت 98


با ارائه این خودنگاری‌ها از شما دانش‌آموزان و فارغ التحصیلان گرامی می خواهیم که هدف‌گذاری چندتا ازده‌تا و خودنگاری آغازین و پایانی آزمون را جدی بگیرید و از نتایج مثبت آن در موفقیت خودتان غافل نشوید.

تهیه و تنظیم

ناهید منجمی