چگونه خود را برای امتحانات آماده کنیم؟(قسمت دوم)

آمادگی برای امتحانات-برنامه ریزی برای امتحانات-امتحانات پایان سال

چگونه خود را برای امتحانات آماده کنیم؟(قسمت دوم)

 هدف انسان به منزله چراغی است که راه را به او نشان می‌دهد و آن را به مقصود می رساند. 

2- مطالعه امتحان:

چگونه خود را برای امتحانات آماده کنیم؟(قسمت دوم)


 
1. در ابتدا می توانید خود را به جای معلم خود قرار دهید. اگر به جای او بودید چه سوالاتی طرح می کردید؟! تجربه نشان داده اکثریت دانش آموزان سوالات را به خوبی پیش بینی می کنند.


2. سعی کنید ابتدا مطالب را از روی جزوه هایی که در کلاس تدریس شده مطالعه کنید.

 

3. سوالات سختی که قبلا موفق به حل آنها نشده اید، مشخص کنید تا در هنگام مطالعه ی امتحان دوباره حل کنید و بخوانید.
 

4. می توانید از اطرافیان بخواهید تا در فواصلی مشخص، از شما امتحان بگیرند تا خود را در شرایط آن قرار داده باشید.
 

5. مطالب دشوار را به قسمت های ساده تر و کوچک تری تقسیم کنید.
 

6. در طول امتحانات استفاده از تلویزیون و سایر سرگرمی ها را به حداقل ممکن برسانید.
 

7. مقدار خواب مورد نیاز 7 تا 8 ساعت است. برنامه ی روزانه ی خود را طوری تنظیم کنید که «بیش از این ساعت به خواب اختصاص پیدا نکند.»
 

8. وجود آرامش ذهنی و عاطفی شرط اصلی مطالعه ی خوب است، تلاش کنید در خانه آرامش کافی برقرار باشد و از مسائلی که موجب اختلاف می شود اجتناب کنید.جهت مطالعه‌ی قسمت اول می‌توانید از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

چگونه خود را برای امتحانات آماده کنیم؟(قسمت اول)