چگونه خود را برای امتحانات آماده کنیم؟(قسمت اول)

آمادگی برای امتحانات-برنامه ریزی برای امتحانات-امتحانات پایان سال

چگونه خود را برای امتحانات آماده کنیم؟(قسمت اول)

 هدف انسان به منزله چراغی است که راه را به او نشان می دهد و آن را به مقصود می رساند. برنامه زمانبندی برای دوره امتحانات باید بسیار منطقی و اصولی باشد.
 
1- برنامه ریزی:

 
روشی است به صورت گام به گام که برای انجام هر چه بهتر و به موقع فعالیت ها و بها دادن به وقت انجام می شود.
 

شما می‌توانید با یک برنامه‌ریزی مناسب :
 
1. در وهله ی اول باعث ایجاد آرامش و اطمینان در وجود خود شوید.

 
2. به موقع، به مطالعه ی تمام دروس خود بپردازید.

 
3. اعتماد به نفس را در خود افزایش دهید.

 
4. علاقه و عادت به مطالعه را در خود افزایش دهید.

 
5. اضطراب و نگرانی از امتحان را حتی در شب امتحان و یا کنکور کاهش دهید.


 
برای داشتن یک برنامه ریزی مناسب می توانید به موارد زیر عمل کنید:
 
1. همه ی افراد با یکدیگر تفاوت هایی دارند پس بهتر است با توجه به بهره ی هوشی، شرایط و امکانات و عادت های مطالعه شما برای خودتان، برنامه ریزی داشته باشید و از افراد دیگر پیروی نکنید.
 
2.می توانید از افرادی که دارای تخصص در این زمینه هستند و از روحیات شما آگاهی دارند برای ترتیب دادن یک برنامه استفاده کنید.
 
3. به ترتیب مطالعه دروس توجه داشته باشید، درس هایی را که به آنها کمتر علاقه دارید اول بخوانید. مخصوصا کنکوری ها می توانند پس از مطالعه ی دو درس اختصاصی حتما یک درس عمومی را مطالعه نمایند.
 
4. وقتی در برنامه ریزی خود درسی را در ساعت معین مطالعه می کنید همیشه همین روند را ادامه دهید چرا که بعد از مدتی ذهن شما نسبت به آن موضوع شرطی شده و در آن ساعت درس مورد نظر را بهتر یاد می گیرید.
 
5. میزان یادگیری با مدتی که صرف آن می شود رابطه ی نزدیک دارد، پس توصیه می شود برای مطالعه در روزهای قبل از امتحان، وقت کافی را در نظر بگیرید و روز آخر را صرف دوره کردن مطالب کنید.
 
6. در برنامه ریزی حتما فرصتی کم را برای تفریح و انجام کارهای مورد علاقه اختصاص دهید.