سوال چالشی و پرتکرار مبحث احتمال

سوال چالشی و پرتکرار مبحث احتمال - قابل مشاهده در لینک بالا

سوال چالشی و پرتکرار مبحث احتمال

دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان عزیز 

لطفاًً گزینه صحیح را به صورت کامنت بگذارید.


در ظرف A، م3 مهره آبی و 5 مهره قرمز و در ظرف B م4 مهر آبی و 4 مهره قرمز وجود دارد. از ظرف A یک مهره به تصادف انتخاب 

کرده و در ظرف B قرار می‌دهیم. احتمال آبی بودن یک مهره انتخابی از ظرف B نسبت به قبل از اضافه شدن مهره چه‌قدر کاهش 

می‌یابد؟ 

سوال چالشی و پرتکرار مبحث احتمال


 

طراح: علی مرشد

مطالب مرتبط