روش مطالعه مبحثی فلسفه و ادبیات رتبه1انسانی، فرنوش فخـار

فرنوش فخار از روش مطالعه خود در مباحث دستور زبان و شهیدراه حکمت می‌نویسد...

روش مطالعه مبحثی فلسفه و ادبیات رتبه1انسانی، فرنوش فخـار

فـرنوش فخار

رتبه1 منطقه2 - دانشجوی حقـوق تهـــران

درس :ادبیات فارسی

مبحث : زبان فارسی

برای قوی کردن این مبحث ابتدا به خوندن دقیق متن کتاب و سپس تمرین کردن مداوم خود تمرین‌های کتاب پرداختم و به‌طور دقیق به حل مشکلات و ایرادهای خود در آن با کمک معلم پرداختم.

سپس به حل تست‌های کنکور و تألیفی هر شب به مدت 15 دقیقه پرداختم.شروع این کار تابستان سال کنکور بود و اشتباهات و غلط‌هایم بسیار زیاد.

کم‌کم تصمیم به خواندن درسنامه کتاب کمک درسی در کنار تست زدن پرداختم.روش مطالعه مبحثی فلسفه و ادبیات رتبه1انسانی، فرنوش فخـار

تلفیق خواندن نکات از کتاب درسی، کتاب تست و استخراج نکات از پاسخنامه تست‌ها در مرور زمان سبب ارتقای بسیار زیاد کار من شد. بعد از مدتی یعنی حدوداً بهمن ماه سال کنکور خواندن درسنامه‌ها و کتاب درسی دیگر برایم کافی حس شد و حجم تست‌زنی را افزایش دادم و فقط به یک منبع اکتفا نکردم.

سراغ کتاب‌های دیگر و آزمون‌های سال‌های گذشته کانون رفتم و این روند تست‌زنی زیاد را تا خود کنکور ادامه دادم.

درس :فلسفه

مبحث : شهید راه حکمت (سقراط)

این مبحث، به ظاهر ساده ولی سرشار از نکات ریز و دقیق که از چشم دانش‌آموز هنگام خواندن پنهان می‌ماند بود.

 من در این مبحث ابتدا متن کتاب درسی را تقریباً 2 بار دقیق خواندم و سپس برای تثبیت مطالب تست زدم و بعد از تحلیل دقیق تست‌ها و دوره آن درس از درسنامه کتاب تست به نوشتن خلاصه پرداختم یعنی این مبحث که حدود 10 صفحه را به خود اختصاص داده بود در 1 صفحه پیاده کردم.روش مطالعه مبحثی فلسفه و ادبیات رتبه1انسانی، فرنوش فخـار

 برای مثال کلمه سقراط را وسط صفحه نوشتم و هر مطلب ریز و درشتی را که واجد اهمیت بود به‌صورت خلاصه به این کلمه به‌صورت شاخه شاخه متصل کردم. این کار باعث تثبیت بهتر مسائل و نکته‌ها و بهتر به‌خاطر سپرده شدن آن‌ها برایم شد.


* برای مطالعه سایر روش مطالعه های مبحثی بر روی مبحث موردنظر کلیک کنید:

روش مطالعه مبحثی زبان عربی رتبه23انسانی،سارا شیردره

روش مطالعه مبحثی معارف رتبه45 انسانی،امیرحسین رضافر

روش مطالعه مبحثی ادبیات رتبه19انسانی،عرفان نوری

برای استفاده از خدمات پشتیبانی ویژه فرنوش فخــار عدد 6 را به  5000116463  ارسال نمایید و یا با شماره تلفن 02186121706 تماس حاصل نمایید.

همچنین می توانید جهت اطلاع از خدمات پشتیبانی ویژه با شماره
02186121706 تماس حاصل نمایید.

کانال پشتیبان ویژه ها :   
vipposhtiban@ را در تلگرام جستجو نمایید یا روی لینک عضویت در کانال پشتیبان ویژه کلیک نمایید.