پرسش چهارگزینه ای جامعه شناسی دهم(ویژه 20 رادیبهشت)

تحول فرهنگی-جمعیت و اقتصاد-سیاسیت‌های کلی نظام-تزلزل فرهنگی-هویت-حیات معنوی اسلام

پرسش چهارگزینه ای جامعه شناسی دهم(ویژه 20 رادیبهشت)

دانش آموزان عزیز انسانی 

شما می توانید در اخرین آزمون اردیبهشت خود پس از تسلط بر مباحث درسی کتاب،تست هایی را که در فایل زیر در درس جامعه شناسی دهم ضمیمه شده است را حل کنید تا بتوانید به نقاط ضعف و قوت خودتان آگاهی پیدا کنید.

موفق باشید.