پرسش‌های چهارگزینه ای درس جغرافیای ایران(ویژه 20 اردیبهشت)

جغرافیا-تست-منابع ژآب ایران-جمعیت-ساختار و هرم سنی-صنایع ماشینی و غذایی و دامداری

پرسش‌های چهارگزینه ای درس جغرافیای ایران(ویژه 20 اردیبهشت)

دانش آموزان عزیز انسانی 

شما می توانید در اخرین آزمون اردیبهشت خود پس از تسلط بر مباحث درسی کتاب،تست هایی را که در فایل زیر در درس جغرافیا ضمیمه شده است را حل کنید تا بتوانید به نقاط ضعف و قوت خودتان آگاهی پیدا کنید.

موفق باشید.

معصومه حسین صفا
ارسال شده توسط : معصومه حسین صفا