آنچه لازم است برای آزمون 20 اردیبهشت دهم گرافیک بدانید

آزمون 20 اردیبهشت شامل 40 سوال در دروس تخصصی و 60 سوال در دروس عمومی می‌باشد.

آنچه لازم است برای آزمون 20 اردیبهشت دهم گرافیک بدانید

باسلام

آزمون 20 اردیبهشت شامل 40 سوال در دروس تخصصی و 60 سوال در دروس عمومی می‌باشد. با توجه به انتخابی بودن دروس شیمی و فیزیک، لازم است دانش‌آموزان رشته گرافیک به سوالات فیزیک پاسخ بدهند. برای پاسخ‌گویی به سوالات عمومی مجموعا 60 دقیقه، و برای سوالات تخصصی 45 دقیقه زمان در نظر گرفته شده‌است.

این آزمون به‌دلیل به پایان رساندن دروس نیم سال دوم و همچنین آمادگی برای شروع آزمون‌های تابستان، دارای اهمیت است.

در ادامه اطلاعات مربوط به آزمون را مشاهده می‌کنید.آنچه لازم است برای آزمون 20 اردیبهشت دهم گرافیک بدانید


آنچه لازم است برای آزمون 20 اردیبهشت دهم گرافیک بدانید


آنچه لازم است برای آزمون 20 اردیبهشت دهم گرافیک بدانید

آنچه لازم است برای آزمون 20 اردیبهشت دهم گرافیک بدانید