چه کسی فرزندم را کتاب‌خوان کرد؟

حالا که نمایشگاه کتاب برقرار است، بهتر است برای حضور خانوادگی در نمایشگاه برنامه‌ریزی کنید.

چه کسی فرزندم را کتاب‌خوان کرد؟

همه‌ی پدرها و مادرها دوست دارند فرزندشان موفق شود و بسیاری از آن‌ها این قاعده‌ی طلایی را می‌دانند که فرزندشان باید از همان دوران کودکی کتاب بخواند؛ اما سؤال این است که آیا فقط خواستن این موضوع برای کتاب‌خوان‌شدن فرزندمان کافی است؟

این موضوع از این جهت اهمیت دارد که می‌بینیم کتاب و کتاب‌خوانی در زندگی بسیاری از افرادی که موفقیت‌های تحصیلی و شغلی و اجتماعی به‌ دست آورده‌اند، جایگاه ویژه‌ای داشته است.

برای کتاب‌خوان‌شدن فرزندمان یک راه‌حل اساسی وجود دارد: کتاب‌خواندن ما پدرها و مادرها. اگر من در جایگاه پدر، بخشی از زمانم را به کتاب‌خواندن اختصاص بدهم و فرزندم کتاب در دست من ببیند، انگیزه‌ی بیشتری برای انس‌گرفتن با کتاب پیدا می‌کند.

به‌قول یکی از رتبه‌های برتر کنکور «پدرم هیچ‌وقت به ما نمی‌گفت کتاب بخوانید. او همیشه خودش در حال کتاب‌خواندن بود».

حالا که نمایشگاه کتاب برقرار است، بهتر است برای حضور خانوادگی در نمایشگاه برنامه‌ریزی کنید.