چند توصیه برای این روزها

باید آن‌قدر مسلط باشید تا بتوانید به جایگاه واقعی خودتان برسید. باید بر درس‌ها مسلط باشید. باید به تست‌های مختلف با تیپ‌های متنوع مسلط باشید.

چند توصیه برای این روزها

قطعاً تابه‌حال متوجه شده‌اید که به اندازه‌ی تلاشتان می‌توانید نتیجه بگیرید یا خیر. زیادخواندن مهم است. خوب‌خواندن نیز مهم است؛ اما مهم‌تر از این دو، آن است که آیا در جلسه‌ی آزمون می‌توانید از داشته‌هایتان استفاده کنید یا خیر.

باید آن‌قدر مسلط باشید تا بتوانید به جایگاه واقعی خودتان برسید. باید بر درس‌ها مسلط باشید. باید به تست‌های مختلف با تیپ‌های متنوع مسلط باشید.

صرفاً آموزش و فهمیدن کافی نیست. از امروز تلاش کنید تا قبل از شروع آزمون‌های جامع به این تسلط برسید. شما نیاز دارید بر مدیریت خودتان نیز مسلط شوید.

کمتر روخوانی کنید و بیشتر تست بزنید. از تورق سریع کتاب‌های درسی در روزهای منتهی به آزمون‌های کانون غافل نشوید؛ زیرا در منظم‌کردن حافظه‌ی شما نقش زیادی دارد.