چند توصیه‌ی مهم به کنکوری‌ها

شاید خسته شده باشید؛ ولی ناامید هرگز. خستگی با ناامیدی متفاوت است. نباید خستگی منجر به ناامیدی شود. هنوز یک‌سوم زمان باقی است.

چند توصیه‌ی مهم به کنکوری‌ها

1- شاید خسته شده‌ باشید؛ ولی ناامید هرگز. خستگی با ناامیدی متفاوت است. نباید خستگی منجر به ناامیدی شود. هنوز یک‌سوم زمان باقی است.

2- کم‌کم دو توهم بزرگ به‌سراغ شما می‌آید. برترها دچار توهم یادگیری و تکراری‌بودن مطالب می‌شوند و بقیه‌ی دانش‌آموزان دچار توهم فراموشی. هر دو توهم را می‌توان با تست بیشتر و شرکت در آزمون‌ها از بین برد. آزمون همچون آینه‌ای شفاف، واقعیت‌ها را به شما نشان می‌دهد.

3- به فکر تمام‌کردن درس‌ها زودتر از برنامه‌ی راهبردی نباشید. ترسی هم از تمام‌نشدن درس‌ها نداشته باشید. برنامه‌ی راهبردی شما را به سرمنزل مقصود خواهد رساند.

4- حتی‌الامکان در کلاس‌های جدید ثبت‌نام نکنید؛ ولی شرکت در همایش‌های مبحثی با توجه به نیاز درسی‌تان مفید خواهد بود.

5- قبل از امتحانات (17 فروردین تا 29 اردیبهشت) ضمن اینکه سهم تست‌زنی را کمی بیشتر می‌کنید، زمان بیشتری هم نسبت به قبل برای درس‌های حفظی لحاظ کنید. در درس‌هایی مثل زیست‌شناسی که مباحث ترکیبی دارند، سعی کنید جمع‌بندی مبحثی ترکیبی از هر سه پایه داشته باشید.

6- امتحانات خردادماه را جدی بگیرید. در ایام امتحانات اولویت با درس‌های دوازدهم و کسب نمره‌ی 20 است (یعنی خواندن تستی و تشریحی توأمان با درنظرگرفتن همه‌ی ریزه‌کاری‌ها). فراموش نکنید سال دوازدهم بیشترین تأثیر را در کنکور دارد. از امتحانات فرصت مناسبی برای رسیدن به تسلط کامل در این درس‌ها بسازید.

7- حتماً بعد از امتحانات، دوره‌ی انتقالی 5‌روزه (برای هرچه نخوانده‌اید) در نظر بگیرید.

8- بعد از دوره‌ی انتقالی، دوره‌ی جمع‌بندی (روش دو یا سه‌روزیک‌بار) را با کتاب زرد اختصاصی اجرا کنید. منابع آموزشی این دوره، خاص و محدود است. با راهنمایی پشتیبان و تهیه‌ی منبع اصلی، خود را در منابع مختلف غرق نکنید.