یک قدم تا رسیدن به گنج

مردی برای رسیدن به گنج مدت‌‌ها تلاش می‌کرد. تونلی در زمین حفر کرده بود و همیشه در حال کلنگ‌زدن بود.

یک قدم تا رسیدن به گنج

مردی برای رسیدن به گنج مدت‌‌ها تلاش می‌کرد. تونلی در زمین حفر کرده بود و همیشه در حال کلنگ‌زدن بود.

یکی از روزها خسته و ناامید از رسیدن به گنج، دست از تلاش برداشت و رفت؛ غافل از آن‌که به یک‌قدمی گنج رسیده بود و با چند ضربه‌ی دیگر، گنج را پیدا می‌کرد.

این روزها برای شما، آخرین روزهای رسیدن به گنج است؛ ‌روزهایی که تا کسب بهترین نتیجه چند قدم بیشتر نمانده است؛ نتیجه‌ای که یک سال است برای آن زحمت می‌کشید.

درباره‌ی این چند قدم پایانی خوب فکر کنید. چه کارهایی مانده که می‌توانید انجام دهید؟ چه کارهایی هست که هنوز انجام نداده‌اید؟ کدام کارها را همین حالا باید در اولویت برنامه قرار دهید؟

یکی از کارها، مشخص‌کردن ترتیب انجام کارهایی است که راه شما را برای رسیدن به موفقیت هموارتر می‌کنند.

قدم اول: افزایش ساعت مطالعه

قدم دوم: مهندسی دوباره‌ی منابع مطالعاتی

قدم سوم: تقویت مهارت‌های امتحان‌دادن و نوشتن یک برگه‌ی امتحانی خوب و مدیریت زمان

قدم چهارم: تمرین امتحان‌دادن در منزل

قدم پنجم: تمرین از کتاب سؤالات پرتکرار امتحانی با هدف آشنایی با سلیقه‌ی معلمان

شما تاکنون کدام قدم را برداشته‌اید؟