هنر پشتیبان، نقش پشتیبان، ویژگی‌های پشتیبان

پشتیبان مدام باید خلاقیت‌ها و نوآوری‌های علمی و آموزشی را فرا گرفته و همیشه به‌روز باشد و سعی کند از دانش‌آموزان خود شناخت کافی داشته تا از حاشیه‌سازی پرهیز شود.

هنر پشتیبان، نقش پشتیبان، ویژگی‌های پشتیبان

پشتیبان باید به‌صورت حضوری و یا از طریق ارتباط تلفنی و با استفاده از مفاهیم ساده و زیبا، زمینه‌ی گفت‌وگو با دانش‌آموز را فراهم نموده و مخاطب خود را به تلاش و پیشرفت علاقمند نماید .

پشتیبان باید با بنیه‌ی علمی و هنرمندی خاص خود داوطلب را به سؤال کردن تشویق نماید و در این هنگام استعدادها و سلیقه ها را کشف کرده، به توانایی‌ها و نکات مثبت توجه داشته و اثبات کند که پیشرفت و تلاش دانش‌آموز برای او لذت‌بخش است. هم‌چنین باید با شیوه‌های خاص سکوت را بشکند و مخاطب را سر شوق آورده و مهارت‌ها و روش‌های مختلف را آموزش داده و روی برنامه‌ریزی شخصی و خودباوری تکیه نماید.

پشتیبان مدام باید خلاقیت‌ها و نوآوری‌های علمی و آموزشی را فرا گرفته و همیشه به‌روز باشد و سعی کند از دانش‌آموزان خود شناخت کافی داشته تا از حاشیه‌سازی پرهیز شود و گفت‌وگو و ارتباط آن‌ها منجر به نتیجه و رضایت باشد.