دوران جمع بندی و روش سه روز یکبار

اگر در آزمون‌ها به تایم کمتری برای تحلیل و مرور مطالب نیاز دارید، پس نیازی نیست صبر کنید که روز سوم فرا برسد و زمان را از دست بدهید.

دوران جمع بندی و روش سه روز یکبار

داوطلبان عزیز، شما می توانید با دادن 12 آزمون به شکل سه روز یکبار، فرصت کافی به دست بیاورید که مطالبی را که ناقص خوانده اید را کامل کنید و بعد از هر آزمون سعی کنید آن دسته از مباحث سخت و پیچیده ای را که قبلا خوانده اید را مجدد مرور نمایید.                               

درست است که ما می گوئیم آزمونها سه روز یکبار اجرا شوند اما لازم بدانید آنچه که برای ما اهمیت دارد، نتیجه کار است، تنها آزمون دادن نیست، بلکه تحلیل و بررسی شماست که اهمیت دارد.        

اگر در آزمون ها به تایم کمتری برای تحلیل و مرور مطالب نیاز دارید، پس نیازی نیست صبر کنید که روز سوم فرا برسد و زمان را از دست بدهید. شما می توانید در فاصله زمانی کمتر از 3 روز و حتی یک روز یکبار آزمون بدهید. اما اگر تحلیل شما زمان بر بود( بیشتر از دو روز و نیم) ، نگران نشوید، عجله هم نکنید، هیچ اشکالی ندارد زمان شما حتی به 4 یا 5 روز یکبار هم برسد.یادتان نرود مهم حاصل کار است که همان تحلیل درست و کامل شما و شناسائی خطاها و اشتباهات شماست.                      

اگر صبوری به خرج دهید خواهید دید که آزمون به آزمون که جلو می روید با پی بردن به اشکالاتتان و مرور مطالبی که ناقص بوده یا فراموشتان شده است، رفته رفته سرعت عمل پیدا می کنید و اینجاست که رضایتمندی از نتیجه کارتان در شما دیده می شود.                                                            

از آنجا که هر کنکور بیشترین شباهت را به کنکور سال قبل خودش دارد، سعی کنید آزمون های خود را از کنکورهای سال اخیر یعنی ابتدا کنکور سراسری سال 97 و بعدش 96 و به همین ترتیب شروع کنید و حتی بهتر است کنکور سراسری 97 را یکبار دیگر به عنوان آخرین آزمون و دقیقا 2-3 روز قبل از دوران تورق سریع، مجددا تکرار کنید. در ضمن توصیه می کنم به ازای هر 2-3 کنکور سراسری داخل، یک کنکور سراسری خارج از کشور را نیز امتحان کنید.